Jesteś naszym 151010 gościem.
mapa
opis trasy
0.0 kładka nad drogą ekspresową S7 w ciągu ulic Słoneczna-Kilińskiego, jedziemy tą ostatnią w kierunku lasu
1.4 pętla autobusowa MKS (linia nr 19), jedziemy pod górę drogą pożarową nr. 1
4.0 po pokonaniu następnego wzniesienia mijamy po lewej stronie w lesie szczyt Kamiennej Góry
5.9 zjazdem (UWAGA na luźne kamieniste podłoże) dojeżdżamy do polany "Kruk", gdzie skręcamy w ostatnią odnogę po prawej stronie a zaraz potem w lewo - nadal droga pożarowa nr. 1
9.1 na łuku drogi skręcamy w prawo i wjeżdżamy lub podchodzimy na pokaźne wzniesienie (58 metrów przewyższenia na długości 1200 metrów)
10.3 rozdroże, po prawej stronie kapliczka na drzewie, droga po lewej prowadzi do Łącznej - my po odpoczynku jedziemy na wprost pod następną górkę - Górę Osieczyźską
13.7 po minięciu po prawej stronie szerokiej utwardzonej drogi, dojeżdżamy do kolejnego rozdroża i kolejnej kapliczki na drzewie. Droga po lewej wiedzie do Występy, my kontynuujemy jazdę na wprost, zjazdem w dół drogą pożarową nr. 4
16.1 na łuku jedziemy lekko w lewo, główną drogą w dół
17.9 mijamy szlaban i wyjeżdżamy w prawo na asfaltową drogę nr. 750 (UWAGA !) a po 900 metrach mijamy rogatki Zagnańska
18.4 dojeżdżamy do zakrętu w lewo, zaraz potem skręcamy w prawo, pod górkę w kierunku zabudowań
18.9 podjeżdżamy do ul. Turystycznej (UWAGA na pojazdy) i skręcamy w prawo. Okazja do uzupełnienia bidonów i zwiedzenia miejscowego kościoła p.w. św. św. Rozalii i Marcina
21.1 po prawej stronie leciwy i rozłożysty dąb szypułkowy "Bartek" - jedna z atrakcji turystycznych naszego regionu. Legendy głoszą, iż z jego kojącego cienia korzystali królowie Bolesław Krzywousty, Kazimierz Wielki i Jan III Sobieski, choć wiek drzewa oceniać należy raczej na ok. 680 lat. Mimo to 900 cm obwodu pnia i 40 metrów średnicy korony czyni je największym drzewem w kraju. Doświadczyło ono ciężkich prób losu - pożarów i uderzenia pioruna. Obok rośnie młody dąb - "Syn Bartka" - posadzony podczas obchodów 1000 - lecia Państwa Polskiego. Dalej ruszamy szosą w prawo od dębu
22.9 dojeżdżamy do rozjazdu w Samsonowie, stąd podążać będziemy dalej w prawo, wcześniej jednak za wszelką cenę zajrzyjmy na drugą stronę drogi - widoczne potężne ruiny to dawna XIX - wieczna "Huta Józefa", zbudowana z inicjatywy Stanisława Staszica, obecnie zabytek skalę europejską. Tradycje hutnicze wsi sięgają XVI wieku, kiedy to w 1598 roku wybudowano tu wielki piec. Produkowano tu działa polowe, kule i szyszaki. W następnych wiekach zakład rozbudowywano i modernizowano. Siłę napędową urządzeń stanowiła woda rzeki Bobrzy, doprowadzana do huty sklepionym kanałem. Huta eksploatowana była do 1866 roku, kiedy to zniszczona została pożarem. Zachowały się: budynek wielkiego pieca, wieża gichtociągowa, budynki pomocnicze, kanał zasilający oraz staw gromadzący wodę. Dalej jedziemy szosą w kierunku na lewo od huty
25.8 za ostatnimi zabudowaniami Samsonowa - Ciągłe skręcamy w prawo w asfaltową drogę
27.0 dojeżdżamy do lasu i skręcamy w lewo a po 200 metrach w prawo, przed nami "schodkowate' wzniesienie. Przed przewyższeniem po prawej widoczna jest wiata turystyczna i głaz z tablicą pamiątkową w miejscu stracenia przez Rosjan w 1863 roku powstańców oraz stacjonowania w sierpniu 1944 roku oddziału NSZ pod dowództwem ppłk ps. "Bohun"
28.1 dojeżdżamy do głównego traktu z zielonym, pieszym szlakiem turystycznym, skręcamy w lewo i długo, długo trzymamy się tego kierunku
29.2 przeprawiamy się przez mały potok na "twardszym" biegu lub jak kto woli - przeprowadzając swój pojazd
33.5 dojeżdżamy do miejsca, gdzie w prawo odchodzi boczna droga, wiodąca do odległego o 2.3 km pomnika wzniesionego na miejscu potyczki, którą w dniach 01-02.04.1940 roku stoczyli z Niemcami żołnierze Oddziału Wydzielonego WP po dowództwem mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. "Hubal". Powrót do głównej trasy tą samą drogą - odcinek ten nie jest ujęty w ogólnym dystansie
33.9 skrzyżowanie, w lewo droga do wsi Szałas, spacyfikowanej w dniach 08.04.1940 r. przez hitlerowców w następstwie wspomnianej bitwy z oddziałem mjr. "Hubala" oraz ponownie w dniu 16.09.1944 r. Po prawej pieszy szlak czerwony, my jedziemy nadal na wprost za szlakiem zielonym
35.7 po podjeździe gubimy zadyszkę odpoczywając przy leśniczówce "Świnia Góra", obok kolejny pomnik upamiętniający bitwę oddziałów I Brygady AL oraz partyzantów radzieckich z obławą niemiecką, stoczoną w dniach 16-19.09.1944 r. (na tablicy widnieje błędna data). Niezależnie od znajdujących się na miejscu ław i stołów, nieopodal w lesie po lewej stronie urządzony jest na polance krąg ogniskowy z zadaszonymi wiatami i ławami. Dalej ruszamy asfaltową drogą mijając leśniczówkę po lewej stronie
36.6 osiągamy Rezerwat Ścisły "Świnia Góra"z naturalnymi drzewostanami buka, jodły i modrzewia osiągających olbrzymie rozmiary i wiek powyżej 200 lat. W okolicy znajdują się pozostałości dawnych kopalń rudy żelaza z XVII wieku oraz ślady kolejek wąskotorowych
39.8 skrzyżowanie dróg - prosto do Bliżyna, my skręcamy w prawo, w kierunku Rezerwatu "Dalejów
41.4 przecinamy zielony, pieszy szlak turystyczny i dojeżdżamy do tablicy granicznej Rezerwatu (po lewej). Wspomniany szlak prowadzi w lewo do skałek "Bramy Piekielnej" i "Piekła Dalejowskiego" - teren tam podmokły, siedlisko równie "piekielnych "owadów
42.1 po lewej stronie tabliczka na drzewie informująca, iż 50 metrów od drogi w głębi lasu znajduje się mogiła phm. ppor. Władysława Wasilewskiego ps. "Oset"oficera ze Zgrupowania Partyzanckiego AK "Ponury - Nurt", poległego dnia 06.08.1943 r. w walce z niemiecką żandarmerią
42.3 szczyt Czerwonej Góry, po lewej ambona myśliwska. Zjeżdżamy w dół - UWAGA na nierówną nawierzchnię!
43.4 dojeżdżamy do rozwidlenia, skręcamy lekko w prawo pod górkę i jedziemy dalej prosto
44.0 dojeżdżamy do polany "Kruk" znanej już z początku wycieczki, teraz jedziemy na wprost
46.8 mijając na zakręcie w lewo polanę i wiatę turystycznąpo prawej, wyjeżdżamy z lasu na ul. Zagórską w Suchedniowie, po lewej leśniczówka "Kruk"
48.6 skrzyżowanie z drogą nr. 7/E 77 (ul. Warszawska), przeprawiamy się na wprost w ul. Mickiewicza - proponuję przejście dla pieszych po prawej stronie ze względu na duży ruch samochodowy - UWAGA !
49.3 skręcamy w lewo w ul. Bodzentyńską, możemy odpocząć nad ładnym zalewemna rzece Kamionce po prawej stronie
49.7 skręcamy w prawo na łuku w ul. Bugaj, po lewej kościół parafialny z XVIII w. p.w. św. Andrzeja Apostoła
50.4 przed strzeżonym przejazdem kolejowym skręcamy w lewo i jedziemy utwardzoną drogą, mijając po lewej tartak a potem cmentarz parafialny. Dalej jedziemy drogą gruntową, mając po prawej stronie nasyp kolejowy
52.6 dojeżdżamy do następnego strzeżonego przejazdu kolejowego po prawej i jedziemy na wprost drogą asfaltową
53.1 granica lasu, po lewej stronie ścieżka z czarnym szlakiem rowerowym i zielonym pieszym, tam skręcamy i po przejściu przez mostek na rzece Kamionce, jedziemy przez łąkę w kierunku lasu
54.7 dojeżdżamy do pomnika po lewej, upamiętniającego powstanie styczniowe w 1863 r.W miejscu tym dnia 3 lutego tego roku żołnierze rosyjscy powiesili na dębie 9-ciu hutników z zakładu wielkopiecowego w Rejowie za pomoc udzieloną powstańcom. Dąb ten, z oryginalnym hakiem wisielczym w konarze stał obok pomnika do jesieni 2003 roku, kiedy to padł pastwą ognia podłożonego przez wandali
55.7 dojeżdżamy do Ośrodka Wypoczynkowego "Rejów" i Muzeum im. Orła Białego

AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZDARZENIA WYNIKŁE PODCZAS PRZEMIERZANIA TEJ TRASY
aktualna pogoda dla tej trasy
informacje o trasie
Miejscowość docelowa:Zagnańsk - Samsonów
Dystans całkowity (km):55.7
Informacje dodatkowe:brak