Jesteś naszym 151010 gościem.
UWAGA! - utrudnienia na trasie
mapa
opis trasy
0.0 ul. Paryska zalew Bernatka, jedziemy na wprost do lasu obok kortów tenisowych po prawej - najpierw asfaltem dalej gruntową drogą pożarową nr. 6, miejscami silnie uszkodzoną przez wody opadowe i powódź
2.8 skrzyżowanie z żółtym, pieszym szlakiem turystycznym (droga pożarowa nr. 7), jedziemy nadal prosto
5.1 wyjeżdżamy z lasu w prawo drogą asfaltową do wsi Łazy, jedziemy w dół do końca drogi
6.4 skręcamy w lewo i po "kocich łbach" podjeżdżamy na małe wzniesienie obok krzyża przydrożnego po lewej a następnie ponownie wjeżdżamy do lasu utwardzoną drogą
7.3 dojeżdżamy do drogi Bliżyn - Szydłowiec i skręcamy w prawo (niebieski, międzynarodowy szlak rowerowy Lwów - Berlin)
8.0 po prawej mijamy drogę pożarową nr. 5 prowadzącą do Skarżyska
9.8 skrzyżowanie przy ppoż. zbiorniku wodnym na rz. Oleśnicy - skręcamy w lewo, w asfaltową drogę pożarową nr. 9, będącą kontynuacją niebieskiego szlaku rowerowego
11.7 skręcamy w drogę gruntową w prawo i dalej na rozwidleniu po 180 m dojeżdżamy do ogrodzonego pomnika i mogiły poległych partyzantów z 1 kompanii 72 pp AK pod dowództwem ppor. Ignacego Pisarskiego ps. "Maria". Powracamy do drogi asfaltowej i skręcamy w prawo
13.1 wyjeżdżamy z lasu w prawo na drogę asfaltową, przed nami Budki
13.5 na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i przejeżdżamy krętą drogą przez wieś
16.3 dojeżdżamy do szosy Szydłowiec - Aleksandrów i skręcamy w lewo - po prawej zbiornik wodny
16.4 przed nami Aleksandrów, na rozjeździe skręcamy w prawo
18.7 wjechaliśmy do Chlewisk, po lewej droga do Ośrodka Wypoczynkowego i nad zalew, jedziemy nadal prosto przed siebie
19.1 po lewej zabytkowa Huta Żelaza - oddział Muzeum Techniki w Warszawie. Od XVI w. istniała na tym terenie dymarka i kuźnica. W latach 1890-92 wybudowana została huta z 3 prażarkami, wielkim piecem oraz wieżą gichtociągową. Niezbędną do produkcji rudę pozyskiwano z szybów i kopalń rozrzuconych po okolicy, głównie w rejonie Skłobskiej Góry skąd dowożono ją kolejką wąskotorową a za opał służył węgiel drzewny wypalany w okolicznych lasach. Energię mechaniczną zapewniała spiętrzona rzeczka Szabasówka, przepływająca przez Chlewiska. Wielki piec pracował do 1940 r. (produkcję wstrzymali Niemcy) jako ostatni w Europie działający w oparciu o węgiel drzewny. Przewodnik mieszka 700 m dalej przy ul. Partyzantów 4 (tel. 0-48 628-71-93). Obok karczma i stajnia z końmi do przejażdżek. Dalej jedziemy nadal w tym samym kierunku
20.2 na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w ul. Czachowskiego. Na wprost na kolumnie zabytkowy zegar z 1902 roku, ufundowany przez Piotra Adamczewskiego, zarządcę w majątku hrabiego Ludwika Platera - właściciela Chlewisk. Po lewej stronie za ogrodzeniem rozległy park z kilkoma wielowiekowymi pomnikami przyrody a w głębi na wzgórzu pałac obronny wzniesiony na zrębach XII-wiecznego grodziska. Pałac tworzą dwa budynki stykające się ze sobą pod kątem prostym. Zachodnie skrzydło wzniósł w 1135 r. pierwszy właściciel tych dóbr - Piotr Dunin herbu "Łabądź" ze Skrzynna - starosta kraśnicki, wrocławski i kaliski. Pałac jest podpiwniczony, w podziemiach znajdują się dwie sale z zachowanym sklepieniem krzyżowo-kolebkowym oraz późnorenesansowym portalem z początku XVII w. Występują także pozostałości lochów - dawniej znacznie rozleglejszych. Kolejnymi, od 1360 r. właścicielami Chlewisk byli Odrowążowie, którzy od nazwy rodowej posiadłości przyjęli nazwisko Chlewickich. Oni to rozbudowują kościół zbudowany w 1121 r. przez wspomnianego Piotra Dunina oraz dobudowują wschodnią część pałacu. Chlewiccy władali Chlewiskami do połowy XVII w., po czym przeszły one w ręce kolejnych szlacheckich rodów - Potkańskich, Sołtyków i Platerów. Obok pałacu znajduje się kamienna stajnia z 1886 r., wybudowana przez hrabiego Konstantego Broel - Platera. Konstrukcja stumetrowego obiektu podparta jest na żeliwnych dźwigarach. Całość utrzymana jest w stylu XVII-wiecznych stajni angielskich i odznacza się wysokimi walorami architektonicznymi i estetycznymi.. Obecnie cały kompleks jest własnością prywatnej spółki i przekształcony został w ośrodek wypoczynkowo-hotelowy "MANOR-HOUSE".
20.7 jadąc dalej ul. Czachowskiego mijamy po obu stronach stawy, po prawej z kapliczką, posadowioną w końcu XIX w. na sztucznie usypanej wysepce. Umieszczona na niewielkim cokole figura św. Jana Nepomucena pochodzi prawdopodobnie z połowy XVIII w. Mijając po lewej stronie Gminny Ośrodek Kultury i remizę OSP dojeżdżamy do skrzyżowania i skręcamy w prawo w ul. Słoneczną. Małym podjazdem dojeżdżąmy do placu z ogrodzoną figurą Matki Boskiej z 1939 r. Obok na wzgórzu kościół parafialny p.w. św. bpa Stanisława wzniesiony w latach 1511-12 na zrębach poprzedniego z 1121 r. przez Mikołaja Chlewickiego w stylu romańskim choć po wielokrotnych przebudowach utrzymany jako gotycka bazylika trójnawowa. Występują tu liczne fragmenty kamieniarki (portale, zworniki) ozdobione herbami Łabądź, Odrowąż, Habdank i Poraj. Godne uwagi są epitafia i nagrobki z XV-XVII w. Przy kościele stoją dzwonnica i wikariówka z XVIII w. Od kościoła jedziemy prosto ul. Cmentarna, tj. z placu w lewo w stosunku do poprzedniego kierunku. Po lewej stronie mijamy za murem spory cmentarz parafialny założony w 1806 roku, z interesującymi zabytkowymi pomnikami nagrobnymi z XIX i XX w. Dalej droga prowadzi nadal prosto wśród pól za czerwonym, pieszym szlakiem turystycznym
22.8 dojeżdżamy do skrzyżowania w Stanisławowie, skręcając w prawo możemy po ok. 1200 m dojechać do zalewu w Koszorowie - trasa prowadzi dalej na wprost drogą gruntową, w okresie deszczowym odcinek ten jest trudno przejezdny
24.8 przejeżdżamy przez wieś Wymysłów nadal za znakami czerwonego szlaku
27.0 na łuku drogi obok zakładu kamieniarskiego skręcamy w lewo, na wprost panorama Szydłowca
27.2 wyjeżdżamy w prawo na drogę nr. 727 - ul. Gen. Józefa Longina Sowińskiego
28.3 na rondzie skręcamy w prawo w ul. Kąpielową. Po lewej stronie otoczony fosą zamek zbudowany w latach 1510-26 przez Mikołaja Szydłowieckiego, podskarbiego koronnego. Następnie po 1548 r. wraz z miastem przeszedł na własność Radziwiłłów. W latach 1620-30 został przebudowany przez kasztelana trockiego Albrechta Władysława Radziwiłła na rezydencję pałacową. W latach 1802-28 należał do Anny Sapieżyny z Zamojskich. Później stanowił własność rządową a od roku 1858 wszedł w posiadanie rodziny Engemanów. Od roku 1949 sukcesywnie poddawany konserwacji, mieści w sobie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych oraz Szydłowiecki Ośrodek Kultury
28.6 po skręcie w lewo w ul. Narutowicza a następnie w prawo pod górę dojeżdżamy do Rynku Wielkiego (ruch okrężny) z umiejscowionym centralnie późnorenesansowym Ratuszem z 1602-26 roku z sześciokondygnacyjną wieżą - siedziba władz miasta i gminy oraz PTTK - w piwnicach kawiarnia. Obok kościół parafialny p.w. św. Zygmunta z 1493-1509 r., późnogotycki, z szarego piaskowca. Wewnątrz nagrobki i epitafia Radziwiłłów i Szydłowieckich. Kaplica z 1505 r., dzwonnica murowana z XVI w. i dwa zegary słoneczne z 1632 r. Mur cmentarza kościelnego z 1493 r. Objeżdżamy Rynek w lewo i skręcamy w prawo w ul. 1-go Maja
28.9 dojeżdżamy do ul. Kościuszki i skręcamy w lewo a po 200 m w prawo, w ul. Spółdzielczą
29.3 ul. Wschodnia, na wprost duży cmentarz żydowski (kirkut) z końca XVIII w., powiększony w 1811 r. Znajduje sie tu ok. 3100 nagrobków, głównie macewy oraz nieliczne sarkofagi - cmentarz nie jest udostępniony do zwiedzania
30.1 skręcamy w lewo, w ul. Kolejową
30.6 przejeżdżamy tunelem po prawej stronie pod obwodnicą Szydłowca, także w ul. Kolejową
30.8 po prawej stronie mijamy stację Pogotowia Ratunkowego a potem drogę do Sadku w prawo - my jedziemy nadal prosto drogą asfaltową, po kilkuset metrach prowadzącą przez las
34.7 na rozjeździe przed torami skręcamy w lewo, po prawej stronie widoczny budynek stacji kolejowej "Szydłowiec"
35.3 po skręcie łukiem w prawo przejeżdżamy przez strzeżony przejazd kolejowy
35.6 po lewej stronie mijamy Dom Weselny "Zameczek" o adekwatnej architekturze
36.3 na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, obok drogowskaz - w lewo "Jastrząb 4 km". Dalej po lewej w głębi znajduje się kościół parafialny p.w. św. Edwarda Wyznawcy
37.6 zakręt w lewo - Gąsawy Niwy, przed nami długa, prosta droga przez wieś
39.5 po dość ostrym zjeździe skręcamy w prawo pod górkę
40.9 dojeżdżamy do skrzyżowania w Kierzu Niedźwiedzim (ul. Szydłowiecka), jedziemy nadal na wprost w kierunku lasu
43.3 opuszczając las wjeżdżamy do Świerczka
44.9 dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą po prawej prowadzącą do Lipowego Pola, my jedziemy nadal prosto
46.9 przejeżdżamy na wprost skrzyżowanie przy Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym
47.1 po prawej stronie zabytkowy kościół parafialny p.w. św. Trójcy z XVII w.
48.5 po przejechaniu przez strzeżony przejazd kolejowy osiągamy skrzyżowanie ul. 1-go Maja i ul. Łyżwy

AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZDARZENIA WYNIKŁE PODCZAS PRZEMIERZANIA TEJ TRASY
aktualna pogoda dla tej trasy
informacje o trasie
Miejscowość docelowa:Chlewiska - Szydłowiec
Dystans całkowity (km):48.5
Informacje dodatkowe:W związku z budową drogi szybkiego ruchu S7 podróż od 30 km trasy czasowo jest nieaktualna. Przeprawa na drugą stronę drogi E7/77 (przez plac budowy) możliwy jest z zachowaniem dużej ostrożności. Nowy przebieg trasy rowerowej zostanie zaktualizowany po zakończeniu budowy.