Jesteś naszym 151010 gościem.
mapa
opis trasy
0.0 skrzyżowanie ul. 3-go Maja z ul. Piękną, po prawej stronie pomnik złożony z ośmiu bloków andezytu z widocznym orłem i tablicą. Pomnik ten poświęcony jest pamięci zamordowanych przez okupanta niemieckiego w czasie II Wojny Światowej członków ruchu oporu, produkujących w dzielnicy Posadaj amunicję dla oddziałów partyzanckich
1.4 pierwsze zabudowania Majkowa, jedziemy prosto pod górę ul. Żeromskiego, potem dość ostrym zjazdem w dół
2.0 na skrzyżowaniu obok kościoła parafialnego p.w. Chrystusa Światłości Świata skręcamy w prawo w ul. Dębową
2.7 przejeżdżamy następne skrzyżowanie z ul. Staffa i jedziemy na wprost ul. św. Anny
3.7 obok ostatniego domu po prawej skręcamy w lewo, po 200 metrach w prawo, następnie jeszcze raz w prawo
4.4 na rozjeździe obok krzyża przydrożnego skręcamy łukiem w lewo
5.0 obok ogródków działkowych wyjeżdżamy w lewo na drogę nr. 42 (UWAGA !) w kierunku Parszowa, we wsi mijamy po lewej starą, nieczynną już przydrożną kuźnię
8.0 po przejechaniu mostu na rz. Żarnówce skręcamy w prawo
9.8 dojeżdżamy do zalewu w Mostkach, na łuku drogi jedziemy na wprost na widoczny parking ze sklepem. Po lewej stronie na wzgórzu Wiejski Dom Kultury w budynku administratora dawnego zakładu wielkopiecowego.Obok zalewu po prawej stronie w głębi pozostałości ówczesnej zapory i urządzeń wodnych, stanowiących siłę napędową maszyn w zakładzie. Zabudowania huty rozebrane zostały w czasie okupacji przez Niemców. Przed budynkiem WDK kapliczka św. Floriana z 1906 r.
10.3 drogą gruntową wzdłuż zalewu dojeżdżamy do lasu i kierujemy się w lewo czerwonym szlakiem rowerowym, mijając po prawej stronie szlaban
10.6 skręcamy łukiem w prawo i jedziemy cały czas prosto brukowanym duktem zwanym "Zuzelanką" (droga pożarowa nr. 4)
13.6 skręcamy w lewo lekko pod górkę a następnie w prawo
15.5 po lewej stronie uroczysko "Biały Kamień" - formy skalne zbudowane z dolnotriasowych piaskowców. Najbliżej drogi widzimy silnie podcięty próg skalny "Cygańska Kapa" o długości 40m i wysokości ok. 3,5m
16.8 dojeżdżamy do skrzyżowania z wyboistą drogą Wąchock - Siekierno, miejscami widoczne resztki asfaltu. Skręcamy w prawo za czarnym szlakiem rowerowym
17.1 jedziemy łukiem w prawo, po lewej stronie wyjście z lasu pieszych szlaków turystycznych - czarnego i niebieskiego
17.6 następny skręt w prawo, po lewej mijamy drogę do punktu czerpania wody RV-5
18.0 na szerokim rozwidleniu na wprost pod skarpą tablica początkująca Partyzancką Drogę Krzyżową a po lewej stronie droga na polanę "Kropka" na zboczu wzgórza "326", będącej w latach II-giej WŚ jednym z miejsc obozowisk oddziałów Zgrupowania Partyzanckiego AK "Ponury-Nurt" a zarazem centrum ostatniej, tragicznej obławy hitlerowców na "leśnych" w dniu 28.X.1943r. Na polanę docieramy po 400m przejeżdżając przez płytką rzeczkę Lubiankę po płytach drogowych (po prawej stronie na brzegu lasu mogiła Feliksa Madeja poległego 27.IX.1944r) a następnie na rozwidleniu skręcając w prawo i podjeżdżając na wzniesienie. Na polanie widocznej między drzewami za drewnianym mostkiem odbywają się doroczne uroczystości z udziałem byłych żołnierzy "Ponurego" i "Nurta". Powracamy tą samą ścieżką do drogi głównej i skręcamy w lewo
19.1 dojeżdżamy do pierwszej mogiły (symbolicznej, bowiem po zakończeniu wojny szczątki poległych zostały przeniesione na cmentarze w okolicznych miejscowościach) poległych partyzantów z plutonu ochrony radiostacji dalekiego zasięgu por. "Jacka" Jana Kosińskiego. Za mogiłą widoczna jest ścieżka ze znakami pieszych szlaków - czarnym i niebieskim, wiodąca w prawo - tam jedziemy
19.9 dojeżdżamy do brodu i mostku na rz. Lubiance, po lewej stronie mogiła "Mietka" Mariana Cieśli, żołnierza AK z plutonu ochrony radiostacji, poległego 28.X. 1943r - przejmujące otoczenie, sugerujące atmosferę tamtych dni, zwłaszcza w dżdżysty, jesienny dzień... Dalej ruszamy wąwozem pod górkę i w prawo, za znakami szlaków
20.3 po lewej następna mogiła - Tadeusza Lange "Szylinga", również z plutonu ochrony radiostacji, poległego 28.X.1943r.
21.0 po przekroczeniu strumienia płynącego przełomem, docieramy do polany z kapliczką i grobem ostatniego d-cy Zgrupowań, mjr. "Nurta" Eugeniusza Kaszyńskiego. Prochy jego, zgodnie z życzeniem zostały sprowadzone z Anglii gdzie zmarł 24.III.1976r. Polana jest głównym miejscem corocznych uroczystości z udziałem byłych żołnierzy Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury-Nurt". Dalej jedziemy ścieżką w tył polany za ławy - UWAGA! - ostry zjazd
21.2 kolejny mostek na rz. Lubiance, na polance powyżej skręcamy w lewo w krętą ścieżkę
21.4 dojeżdżamy do kolejnej zbiorowej mogiły partyzantów z Grupy Warszawskiej Zgrupowania AK "Ponury-Nurt". Stąd 30m do drogi głównej, gdzie skręcamy w lewo na brukowaną "kocimi łbami" nawierzchnię lub jedziemy piaszczystym poboczem
22.0 po prawej stronie za mostkiem mogiła Ludmiły Bożeny Stefanowskiej ps. "Zjawa", żołnierza z oddziału por. Jerzego Stefanowskiego ps. "Habdank", poległej pamiętnego dnia 28.X.1943r.
22.4 skrzyżowanie z drogą pożarową nr. 6, po lewej stronie stromy podjazd w kierunku Bronkowic, po prawej droga do Kaczki - my jedziemy nadal na wprost
23.4 po prawej mijamy pole biwakowe z wiatą i kręgiem ogniskowym, będące w przeszłości składem drewna i początkową stacją kolejki wąskotorowej do Suchedniowa
23.7 skrzyżowanie z drogą pożarową nr. 7, skręcamy w prawo i jedziemy cały czas prosto pofałdowanym terenem
27.6 na łuku drogi w lewo zjeżdżamy w dół
28.5 po lewej stronie wyjście z lasu niebieskiego pieszego szlaku turystycznego z Rezerwatu "Kamień Michniowski"
29.9 po lewej w głębi Gospodarstwo Łowieckie "Opal", oferujące wiatę i miejsce na ognisko. Obok kapliczka intencyjna św. Huberta, patrona myśliwych
30.9 skrzyżowanie z czarnym szlakiem rowerowym Rejów (w lewo) - Mostki (w prawo), nasz kierunek jazdy bez zmian, na wprost
32.2 granica lasu, mijamy szlaban i leśniczówkę "Kleszczyny" po prawej stronie
32.8 ul. Słoneczną dojeżdżamy do ul. Langiewicza (droga Mostki - Suchedniów) i skręcamy w lewo
34.1 przed strzeżonym przejazdem kolejowym skręcamy w prawo, w ul. Stokowiec, następnie za łukiem drogi w lewo podjeżdżamy na wzniesienie
36.3 następny strzeżony przejazd kolejowy, po drugiej stronie skręcamy w prawo i jedziemy prosto, najpierw asfaltem, potem w lesie drogą utwardzoną
38.6 Rejów, po lewej stronie zalew
AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZDARZENIA WYNIKŁE PODCZAS PRZEMIERZANIA TEJ TRASY
aktualna pogoda dla tej trasy
informacje o trasie
Miejscowość docelowa:Mostki - Wykus
Dystans całkowity (km):38.6
Informacje dodatkowe:brak