Jesteś naszym 151010 gościem.
UWAGA! - utrudnienia na trasie
mapa
opis trasy
0.0 parking przy leśnej drodze do zbiorowej mogiły rozstrzelanych przez Niemców w dniach 12-15.02.1940 roku 360 członków konspiracyjnej Organizacji "Orzeł Biały". Po przygodę ruszamy drogą nr. 42, w lewo przez strzeżony przejazd kolejowy
2.3 po lewej mijamy stację paliw
2.8 przejeżdżamy przez strzeżony przejazd kolejowy w Bliżynie
3.3 po lewej stronie mijamy zabytkowy, drewniany kościółek p.w. św. Zofii z 1818r. a po następnych 300 metrach po prawej kościół parafialny p.w. św. Ludwika z 1900r. (opisy przy wcześniejszych trasach)
3.8 mijamy po lewej ul. Szydłowiecką, prowadzącą przez Ubyszów i Majdów do Szydłowca, jedziemy nadal prosto
8.8 droga po prawej prowadzi przez przejazd kolejowy do Mroczkowa i Rędocina. Możemy tu zobaczyć drewniany kościół p.w. św. Rocha z 1856 roku
9.7 dojeżdżamy do Sołtykowa, po prawej stronie obok kapliczki Matki Bożej droga do ruin byłej cegielni "Sołtyków", założonej w 1916r. przez Stefana Wielowiejskiego. Po II Wojnie Światowej zakład znacjonalizowano i po kilkudziesięciu latach działalności zaprzestano jej w 1999 roku. Do dziś widoczne są dobrze zachowane ruiny budynków i kominów. Należy zachować ostrożność i nie podchodzić pod ściany ze względu na niebezpieczeństwo upadku cegieł z góry! Wracamy do szosy aby kontynuować naszą podróż
12.9 dwustopniowym podjazdem docieramy na wzniesienie, na którym w XIIw. Odrowążowie posadowili swoją siedzibę. Osada rozwinęła się w XVIw. kiedy zbudowano tu 7 kuźnic. W 1611 roku król Zygmunt III Waza nadał Odrowążowi prawa miejskie i liczne przywileje. Degradacja znaczenia miasta nastąpiła po Powstaniu Styczniowym, gdy w ramach restrykcji w roku 1869 car odebrał prawa miejskie wielu polskim miejscowościom. Po lewej stronie Rynku widzimy kościół parafialny p.w. św. Jacka i św. Katarzyny z XVIw. (opis przy trasie do Rezerwatu "Skałki Piekło pod Niekłaniem). Dalej jedziemy w prawo, w kierunku Niekłania, mijając po lewej drewnianą kaplicę p.w. św. Rozalii z XIXw. z kamienną kropielnicą z 1814r.
15.9 po przejechaniu przez Wólkę Plebańską dojeżdżamy do strzeżonego przejazdu kolejowego. Miejsce to słynie udanymi akcjami oddziałów partyzanckich AK "Robota" i "Szarego" na pociągi niemiecki w latach II Wojny Światowej
17.7 dojeżdżamy do pierwszego stawu w Niekłaniu Małym i skręcamy w lewo a po 170 metrach w prawo obok wysokiego, drewnianego krzyża przydrożnego
18.6 dojeżdżamy do następnego skrzyżowania, po lewej widoczna tablica martyrologii mieszkańców oraz partyzantów Armii Krajowej a w głębi na wzniesieniu kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca z 1835r. którego fundatorem był hrabia Onufry Małachowski, właściciel dóbr niekłańskich. Nieco dalej widać po prawej wspaniale zachowaną wieżę gichtociągową XIX-wiecznej huty żelaza w Furmanowie (obecnie własność prywatna). Miejscowość obfituje w wiele ciekawych obiektów, świadków czasu świetności tej osady.
21.0 po przejechaniu przez Niekłań Wielki, na skraju lasu po prawej stronie widzimy ogrodzony pomnik. Tu, 14.10.1943r. poległo w walce z Niemcami 5 żołnierzy oddziału Armii Krajowej, w tym d-ca ppor. Waldemar Szwiec ps. "Robot"
26.4 Boków, dojeżdżamy do zakrętu drogi w prawo. Po lewej stronie na skraju lasu widzimy ogrodzoną tablicę z krzyżem, upamiętniającą 9 rannych partyzantów spalonych żywcem przez Niemców w dniu 05.11.1944r. po bitwie pod wsią z oddziałami 25 pp. Armii Krajowej
28.4 zakręt w lewo w Hucisku Borkowieckim, tam zdążamy. Po prawej utwardzona droga gruntowa z czerwonym, pieszym szlakiem turystycznym do pomnika upamiętniającego zwycięską potyczkę oddziału mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. "Hubal" z niemieckim oddziałem pacyfikacyjnym w dniu 30.03.1940r.
31.4 dojeżdżamy do następnego rozjazdu obok kapliczki po prawej w Długiej Brzezinie i skręcamy w lewo za znakiem "Ruski Bród 4 km"
35.1 Ruski Bród, po lewej stronie kościół parafialny p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Pierwotny, drewniany wzniesiony został w 1926r. staraniem ks. Jana Wiśniewskiego, wysiłkiem miejscowej ludności, na placu i z materiału ofiarowanego przez hrabiego Stefana Dembińskiego z Borkowic. Obecny został zbudowany w latach 1928-1930 staraniem ks. Jana Chołońskiego. Obok skrzyżowania stoi pomnik pamięci poległych w II-giej Wojnie Światowej żołnierzy Wojska Polskiego i partyzantów. Powracamy tą samą drogą do skrzyżowania w Długiej Brzezinie
39.2 na rozjeździe skręcamy w lewo za znakami
44.7 przez Bryzgów dojeżdżamy do skrzyżowania w Rusinowie, jedziemy nadal główną drogą
46.1 na rozjeździe w Kochanowie skręcamy w lewo
48.0 dojeżdżamy do kolejnego rozjazdu, w lewo droga prowadzi do Rzucowa, my jedziemy na wprost do Nadolnej
49.2 po minięciu po prawej kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Jezusa skręcamy w lewo
50.8 dojeżdżamy do obszernej polany po lewej, z cmentarzem zamordowanych w dniu 11.04.1940 roku przez Niemców 246 mężczyzn w wieku od 16 do 60 lat w odwecie za potyczkę z oddziałem mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. "Hubal" pod Huciskiem Borkowieckim. Dalej jedziemy nadal prosto
51.4 wyjeżdżamy na wprost na drogę nr. 727 Przysucha - Szydłowiec
53.2 łukiem drogi w lewo wjeżdżamy do Chlewisk. Po lewej stronie, przy ul. Czachowskiego 66 znajdujemy Zajazd "Małe Ciche" (tel. 660 699 202), otwarty w budynku z 1888 roku. Klimatyczny wystrój i sympatyczna obsługa sprawią, iż z chwili odpoczynku w tym miejscu zabierzemy w dalszą drogę przyjemne wspomnienia
53.6 przejeżdżamy na wprost skrzyżowanie obok zabytkowego zegara z 1902r. fundacji Piotra Adamczewskiego, zarządcy w majątku hrabiego Ludwika Broel-Platera. Mijamy po lewej stronie ogrodzony rozległy park z posadowionym na wzgórzu pałacem. Około 1135 roku kasztelan ze Skrzynna Piotr Dunin zbudował tu zamek obronny, ktory w 1605r. Wawrzyniec Chlewicki rozbudował, dodając mu wschodnie skrzydło. Dziś mieści się tu Ośrodek Wypoczynkowo-Hotelowy "Manor-House". Dalej po prawej mijamy staw z XVIII-wieczną figurą św. Jana Nepomucena, po lewej zaś Gminny Ośrodek Kultury i remizę OSP. W Chlewiskach, kierując się ul. Słoneczną możemy dotrzeć również do kościoła parafialnego z XVIw. p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika, zbudowanego na miejscu poprzedniego, datowanego na XII-XIII wiek
57.6 dojeżdżamy do rozjazdu w Pawłowie, obok po prawej widzimy kapliczkę domkową z 1846r. przez długi czas pełniącą funkcję kościoła. Droga po prawej prowadzi do Szydłowca, my kierujemy się na wprost, do Bieduszek
59.7 z drogi asfaltowej zjeżdżamy na gruntową i przez mostek na rzece Szabasówce przeprawiamy się na łąkę po drugiej stronie. Ścieżką pod linią energetyczną dojeżdżamy do następnego mostku. Po drugiej stronie strugi widać między drzewami ruiny młyna z zachowanym mechanizmem przekładni koła wodnego. Gruntową drogą jedziemy na wprost
61.4 dojeżdżamy do poprzecznej asfaltowej drogi w Długoszu gdzie skręcamy w lewo. Niedaleko po prawej na słupie widzimy duże gniazdo bocianie
62.4 skręcamy w prawo na drogę z Krzcięcina do Szydłowca
64.5 dojeżdżamy do ul. Zamkowej, obok po prawej widzimy ogrodzony teren z kapliczką pośrodku - to dawny Plac Św. Ducha. Skręcamy w lewo
64.7 na skrzyżowaniu z ul. T. Kościuszki skręcamy w prawo
65.5 na następnym skrzyżowaniu z ul. Kolejową skręcamy w lewo
66.2 przepustem pod drogą krajową nr.7/E77 przejeżdżamy na dalszą część ul. Kolejowej - zakaz przejazdu rowerem przez skrzyżowanie!
68.0 skręcamy w prawo w stronę Sadku
69.5 przejeżdżamy na wprost przez skrzyżowanie obok kapliczki z krzyżem po lewej
71.4 przejeżdżamy przez strzeżony przejazd kolejowy. Korzystając z wcześniejszych opisów możemy zobaczyć w pobliżu mogiłę powstańców styczniowych z 1863 roku
73.4 na skrzyżowaniu w Kierzu Niedźwiedzim skręcamy w prawo
76.6 dojeżdżamy do skrzyżowania w Świerczku i skręcamy w prawo
77.3 pokonujemy następny strzeżony przejazd kolejowy i wjeżdżamy do Lipowego Pola
78.5 po lewej stronie mijamy kościół parafialny p.w. Miłosierdzia Bożego, zbudowany w 1985 roku
79.1 przejeżdżamy przez mostek na rz. Oleśnicy, będącej zarazem granicą miasta Skarżyska-Kamiennej
79.5 na skrzyżowaniu ul. Rycerskiej z ul. M. Kopernika skręcamy w lewo
81.5 jadąc ul. M. Kopernika dojeżdżamy do kolejnego skrzyżowania z ul. Wiejską i ul. Szydłowiecką, obok kapliczki z krzyżem z 1877r. po prawej - tu kończymy naszą wycieczkę

AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZDARZENIA WYNIKŁE PODCZAS PRZEMIERZANIA TEJ TRASY
aktualna pogoda dla tej trasy
informacje o trasie
Miejscowość docelowa:Ruski Bród
Dystans całkowity (km):81.5
Informacje dodatkowe:W związku z budową drogi szybkiego ruchu S7 podróż od 66 km trasy czasowo jest nieaktualna. Przeprawa na drugą stronę drogi E7/77 (przez plac budowy) możliwy jest z zachowaniem dużej ostrożności. Nowy przebieg trasy rowerowej zostanie zaktualizowany po zakończeniu budowy.