Jesteś naszym 151010 gościem.
Trasa jest długa i dość wyczerpująca ze względu na konfigurację terenu, zwłaszcza w rejonie pasma Łysogór - stanowi więc wyzwanie raczej dla zaawansowanych bikerów
mapa
opis trasy
0.0 Rejów, skrzyżowanie ul. Sportowej i Wioślarskiej, jedziemy w stronę "dzikiej plaży" mając po lewej stronie tory kolejowe a po prawej zalew
2.6 dojeżdżamy do strzeżonego przejazdu kolejowego po lewej, jedziemy nadal prosto drogą gruntową, miejscami utwardzoną tłuczniem
4.9 po minięciu po prawej stronie cmentarza parafialnego w Suchedniowie dojeżdżamy do następnego strzeżonego przejazdu kolejowego i skręcamy w prawo w ul. Bugaj a po 700 metrach łukiem drogi w lewo w ul. Bodzentyńską, mijając po lewej zalew
6.4 na rozwidleniu dróg skręcamy w lewo w ul. Berezów
9.1 po przejechaniu niestrzeżonego przejazdu kolejowego docieramy do granicy lasu i jednocześnie Suchedniowa, jedziemy nadal na wprost
9.9 po prawej stronie mijamy okazały dąb szypułkowy - pomnik przyrody, przed nami Michniów i Muzeum Martyrologii Wsi Polskich (opis przy wcześniejszych trasach)
13.6 podjazdem docieramy do szczytu wzniesienia i kapliczki św. Barbary obok wiaty turystycznej po lewej. Przed nami piękna panorama Łysogór i Pasma Klonowskiego
15.5 długim zjazdem (UWAGA! - osiągalna duża prędkość) osiągamy skrzyżowanie we Wzdole Rządowym i skręcamy w lewo, dojeżdżając do kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Panny Maryi z 1687 roku. Wewnątrz znajdują się m.in. obrazy 1696r. przedstawiające wniebowzięcie NMP oraz św. Małgorzatę. Również z tego okresu pochodzi barokowa ambona z rzeźbami Ewangelistów, bogato dekorowane tabernakulum oraz dwa barokowe ołtarze. Najstarszym tu zabytkiem jest prawdopodobnie późnorenesansowa kamienna chrzcielnica z przełomu XVI/XVII w., pochodzi więc z wcześniejszego XIV-wiecznego kościoła. Dalej jedziemy w prawo względem dotychczasowego kierunku
16.2 wyjeżdżamy w lewo, na drogą nr. 751
20.9 po lewej stronie mijamy drogę do Siekierna i na Wykus (będziemy nią jechać w drodze powrotnej) a po prawej stację paliw "Orlen"
23.2 po minięciu po prawej cmentarza żołnierzy z I-szej Wojny Światowej dojeżdżamy do skrzyżowania w Bodzentynie, przejeżdżamy przez nie na wprost pod górkę i jedziemy dalej cały czas główną drogą nr. 751 mając po prawej stronie panoramę pasma Łysogór w widoczną wieżą TV i zabudowaniami klasztoru
30.7 skrzyżowanie we wsi Jeziorko, skręcamy w lewo
36.4 dojeżdżamy do Rynku w Nowej Słupi i skręcamy w prawo w ul. Świętokrzyską. Po lewej stronie kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca z XVIII w. Po 350 metrach dojeżdżamy do zakrętu i kierujemy się w prawo lekko pnącą się pod górę asfaltową drogą. Mijamy po lewej Muzeum Starożytnego Hutnictwa im. M. Radwana z zachowanym stanowiskiem archeologicznym i wystawą prezentującą starożytną technikę wydobycia rudy i pozyskiwania z niej żelaza
37.4 docieramy do parkingu, po lewej stronie pod zadaszeniem kamienna figura naturalnej wielkości "pielgrzyma świętokrzyskiego" czyli św. Emeryka. Według jednej z legend, jest to jeden z dawnych pielgrzymów, udających się tą drogą do klasztoru na Świętym Krzyżu. Został on zamieniony w kamień po stwierdzeniu że gdy dotrze do celu, zostanie żywcem wzięty do nieba. Będzie to wszak długa wędrówka, zważywszy że posuwa się do przodu o jedno ziarenko piasku rocznie. Gdy wreszcie dotrze do klasztoru skończy się jego pokuta lecz jednocześnie nastąpi koniec świata (czyli z grubsza licząc za ok. 2,3 mln lat). Na posąg ten natrafiono podczas prac ziemnych w czasie odbudowy zachodniego skrzydła klasztoru w 1686 r. Przekraczamy okazałą bramę Świętokrzyskiego Parku Narodowego, kupujemy bilet wstępu i oczywiście z uśmiechem i śpiewem na ustach pokonujemy ok. 300-metrową różnicę wzniesień, odwieczną drogą pątników, tzw. "Drogą Królewską" z uwagi na przemierzanie jej także przez naszych monarchów, m.in. Władysława Jagiełłę. Droga jest trudna, kamienista, z wystającymi korzeniami, miejscami o znacznym nachyleniu dochodzącym do 25%. Po wyjściu ze zwartego lasu na wzgórzu przed nami widzimy zabudowania klasztorne z górującą nad nimi wieżą przekaźnikową RTV. W prawo od drogi odchodzi krótka ścieżka do ogrodzonej sadzonki dębu, poświęconego przez naszego papieża Jana Pawła II
40.5 przechodzimy przez bramę i zatrzymujemy się na wzniesieniu pod ścianą kościoła, skąd możemy podziwiać panoramę Wyżyny Waśniowskiej z ciemną plamą lasów Pasma Jeleniowskiego w oddali. Klasztor ulokowano po wschodniej stronie Łysej Góry (Łyśca) mającej 595m npm. Właśnie dzięki naturalnemu odsłonięciu góra przez długi czas uważana była za najwyższą w okolicy. Z tego powodu obrana została za siedzibę bóstw związanych z przyrodą - Łady, Body i Leli (Pogody, Poświstu i Świstu). W czasach likwidacji pogaństwa sprowadzono tu Zakon Benedyktynów. Wg. Jana Długosza w 1006 roku miała miejsce fundacja klasztoru przez Bolesława Chrobrego. Po spustoszeniach dokonanych w latach 1241 i 1260 przez Tatarów i w roku 1370 przez Litwinów oraz pożarach w latach 1447 i 1459 zostaje rozbudowany i przeżywa kulminację swej świetności za cazasów panowania Władysława Jagiełły i Kazimierza Jagiellończyka. Od średniowiecza z racji przechowywania tu relikwi Drzewa krzyża Świętego, pełni rolę ośrodka kultu a na znaczeniu traci dopiero w XVII w. po "potopie szwedzkim" i obronie klasztoru jasnogórskiego. W następnych wiekach był miejscem wydarzeń patriotycznych (m.in. w 1863r. stacjonował tu Marian Langiewicz, który tydzień później stoczył bitwę pod Skałką) i doświadczył losów dalekich od klasztornego spokoju. W 1882 roku władze carskie ulokowały tu najcięższe więzienie w Polsce, które przetrwało aż do 1939 roku. 31.10.1914 roku Austriacy wysadzili w powietrze górującą nad zabudowaniami wieżę kościoła, której fragmenty możemy oglądać ułożone wzdłuż drogi. 06.09.1939r. Niemcy zbombardowali klasztor a w latach 1941-42 zorganizowali w obiektach więziennych obóz dla jeńców radzieckich. Zginęło w nim ok. 6000 żołnierzy, pochowanych na pobliskiej polanie "Bielnik"
40.7 po zwiedzeniu zespołu klasztornego jedziemy w kierunku wieży przekaźnikowej. Dzięki lokalizacji na szczycie (350m nad okolicą) i wysokości 151m (w tym 136m betonowej konstrukcji) zapewnia odbiór programów RTV w promieniu 100km. 50 metrów dalej skręcamy w prawo do galerii widokowej nad gołoborzem, z zapierającą dech w piersiach panoramą Doliny Bodzentyńskiej i Sieradowickiego Parku Krajobrazowego. Przy dobrej pogodzie na horyzoncie zauważamy białe pasmo zabudowy Starachowic. Naszą podróż kontynuujemy zjazdem w dół asfaltową drogą (UWAGA! -duży ruch pieszy i dorożek)
43.0 dojeżdżamy do granicy lasu i ŚPN, po lewej pomnik katyński Trzech Krzyży, po prawej parking i i usługi turystyczne, w głębi hotel "Jodłowy Dwór". Dalej jedziemy szosą w lewo przez Hutę Szklaną a po 600 metrach ukośnie skręcamy główną drogą w prawo
47.5 dojeżdżamy do drogi nr. 753 w Hucie Nowej i jedziemy nadal prosto
53.7 skręcamy w prawo i jedziemy w kierunku widocznej przed nami Łysicy
55.4 dojeżdżamy do Porąbek i na skrzyżowaniu skręcamy w lewo
57.9 skręcamy w prawo, przed nami Krajno Drugie
59.9 przy ostatnich zabudowaniach jedziemy ukośnie w lewo
60.9 osiągamy szczyt wzniesienia - 431m npm, oglądamy rozległą panoramę o zasięgu ok. 260 stopni. Zjeżdżamy do skrzyżowania z drogą nr. 752 i skręcamy w prawo
61.8 po prawej za drzewami pomnik Partyzantów Ziemi Kieleckiej, dzieło Zofii Wolskiej, odsłonięty w 1962 roku. W górnej jego części znajdują się płaskorzeźby twarzy żołnierzy, symbolizujące ugrupowania walczące na Kielecczyźnie w czasie II-giej Wojny Światowej - AK, AL, BCh, partyzant radziecki i żołnierz polski z 1939 roku. Z tego miejsca rozpościera się również szeroka panorama na Górę Radostową, Dolinę Wilkowską i Centrum Usług Satelitarnych TP S.A. w Psarach
63.1 mijamy po lewej drogę do Ośrodka Wypoczynkowego "Jodełka"(dawnego Domu Wycieczkowego PTTK)a za zakrętem po prawej stronie kościół p.w. św. Katarzyny i klasztor Sióstr Bernardynek Zakonu Kontemplacyjnego św. Franciszka z Asyżu (opis przy wcześniejszej trasie)
63.2 jadąc prosto mijamy po lewej ul. Żeromskiego prowadzącą m.in. do Ciekot a po prawej Ośrodek Wypoczynkowy "Baba Jaga"
70.3 dojeżdżamy do skrzyżowania w Bodzentynie i skręcamy w lewo
72.3 mijamy po lewej stronie stację paliw "Orlen" i skręcamy w prawo za drogowskazem "Siekierno 4 km"
76.1 na łuku drogi skręcamy w lewo
77.0 łuk asfaltowej drogi w prawo,
77.7 dojeżdżamy do lasu, po lewej leśniczówka, dalej jedziemy na wprost drogą pożarową nr. 8
78.9 dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą pożarową nr. 7 i skręcamy w lewo
83.7 po lewej ścieżka z niebieskim, pieszym szlakiem turystycznym prowadzącym do źródła "Burzący Stok" i dalej do Rezerwatu "Kamień Michniowski"
85.1 mijamy po lewej Gospodarstwo Łowieckie "OPAL", oferujące wiatę i miejsce na ognisko
86.1 skrzyżowanie z czarnym szlakiem rowerowym, jedziemy nadal prosto
87.3 wyjeżdżamy z lasu na ul. Słoneczną w Suchedniowie, po prawej leśniczówka "Kleszczyny"
88.0 mało komfortowym odcinkiem (po płytach drogowych) dojeżdżamy do ul. Langiewicza i skręcamy w lewo
89.4 długim zjazdem docieramy do strzeżonego przejazdu kolejowego i skręcamy przed nim w prawo, w ul. Stokowiec
91.5 przejeżdżamy w lewo przez następny strzeżony przejazd kolejowy i asfaltową drogą w prawo podążamy w kierunku lasu
94.4 dojeżdżamy do zalewu w Rejowie

AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZDARZENIA WYNIKŁE PODCZAS PRZEMIERZANIA TEJ TRASY
aktualna pogoda dla tej trasy
informacje o trasie
Miejscowość docelowa:Święty Krzyż - Święta Katarzyna
Dystans całkowity (km):94.4
Informacje dodatkowe:Wstęp na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego a więc odcinek trasy od "Pielgrzyma" w Nowej Słupi do parkingu w Szklanej Hucie, jest płatny - kilka złotych