Jesteś naszym 151010 gościem.
mapa
opis trasy
0.0 wiadukt nad drogą ekspresową S-7 i ul. Krakowską w ciągu ulic Legionów i Ponurego, jedziemy na wprost w kierunku lasu widocznego na horyzoncie
2.4 gruntową drogą wjeżdżamy do lasu, po lewej stronie nowe osiedle mieszkaniowe
3.1 dojeżdżamy do rozjazdu i skręcamy w prawo, potem w lewo i jeszcze raz w prawo
3.4 zatrzymujemy się przy zbiorowej mogile 760 mieszkańców Skarżyska i innych miejscowości oraz członków organizacji konspiracyjnej "Orzeł Biały - ZWZ", roztrzelanych przez hitlerowców w dniu 29.06.1940r. Powracamy do skrzyżowania
3.7 z rozjazdu jedziemy na wprost, na niewielkie wzniesienie
4.3 skręcamy w prawo, osiedle Zagórze
4.8 na skrzyżowaniu skręcamy w lewo
5.8 na następnym skrzyżowaniu skrecamy w prawo pod górkę i wjeżdżamy drogą gruntową w las
6.9 na łuku drogi skręcamy w lewo i po opuszczeniu lasu asfaltową ulicą Armii Krajowej zjeżdżamy w dół - UWAGA! - osiągalna duża prędkość
7.6 wyjeżdżamy w prawo na drogę nr. 42 (UWAGA na duży ruch ruch samochodowy na wylocie!) i przejeżdżamy przez strzeżony przejazd kolejowy - przed nami Bliżyn. Jadąc ul. Kościuszki mijamy dalej po lewej drewniany kościółek p.w. św. Zofii z 1818r. a po prawej kościół parafialny p.w. św. Ludwika z 1900r. (opisy przy wcześniejszych trasach)
8.8 po prawej mijamy ul. Szydłowiecką - drogę prowadzącą do Ubyszowa, Majdowa i do Szydłowca, my jedziemy nadal na wprost
9.0 skręcamy w lewo w brukowaną alejkę i po 250 m w prawo, na ścieżkę rowerową wzdłuż zalewu
10.6 przed mostem na rz. Kamiennej wyjeżdżamy w lewo na ul. Langiewicza i na rozjeździe skręcamy w prawo
13.2 wjeżdżamy do Sorbina
18.9 dojeżdżamy do drogi Samsonów - Odrowąż i skręcamy w prawo a następnie w lewo, w asfaltową drogę za kościołem
19.4 przejeżdżamy na wprost przez skrzyżowanie, przed nami długi odcinek kamienistej polnej drogi, po lewej szeroka panorama Puszczy Świętokrzyskiej i Wzgórz Kołomańskich, mijamy po lewej kilka gospodarstw wsi Włochów - Wyprawy
22.2 obok ostatniej posesji po prawej stronie skręcamy w lewo nadal gruntową drogą lekko w dół
24.2 po skręcie w prawo wzdłuż lasu dojeżdżamy do wsi Gustawów
27.2 dojeżdżamy do rozjazdu - po lewej droga do Bienia - 3 km i obok zalew, jedziemy łukiem w prawo do Krasnej
27.5 skrzyżowanie obok zakładu przemysłowego (dawnej huty żelaza z poł. XIXw.), po prawej pomnik martyrologii z okresu września 1939 r., skręcamy w lewo
27.8 na łuku drogi skręcamy w prawo, obok kościół parafialny p.w. św. Barbary z 1935r., jednonawowy, z asymetryczną wieżą frontową, dalej jedziemy na wprost (od drogi do Mniowa po lewej jedziemy za zielonym szlakiem rowerowym)
29.5 skręcamy w prawo i po kolejnych 500 metrach w lewo pod nieco męczącą górkę
32.3 opuszczamy Adamek na granicy lasu, za łukiem drogi w prawo dojeżdżamy do rozjazdu przy krzyżu przydrożnym. Droga po prawej prowadzi do Kamiennej Woli, my podążamy nadal prosto
34.4 na rozjeździe skręcamy w lewo
35.3 za łukiem drogi w prawo wjeżdżamy do Przyłogów
37.2 rozjazd przed lasem po lewej, dalej prosto (zielony szlak rowerowy odchodzi w prawo)
40.4 po przejechaniu mostku na rz. Czarnej Tarasce wjeżdżamy w prawo do Matyniowa
41.2 na rozjeździe skręcamy w prawo do Miedzierzy
41.6 po lewej neoromański kościół parafialny p.w. św. Stanisława bpa z lat 1907 - 1912 z okrągłymi wieżami, z wyposażeniem przeniesionym z dawnego kościoła drewnianego - trzy barokowe ołtarze z I-szej poł. XIXw., żyrandol z XVIIIw., obrazy ewangelistów z XVIIIw., rzeźby z XIXw., kielich i monstrancja z XVIIIw. Ponownie wjeżdżamy na zielony szlak rowerowy
44.0 dojeżdżamy do nasypu z drogą nr. 74, skręcamy w prawo w drogę styczną z drogą główną
47.3 dojeżdżamy do drogi nr. 728, po prawej widoczny zalew na rz. Czarnej w Sielpi Wielkiej. Siłę spadku wód tej rzeki wykorzystywano już w 1812 r., kiedy to z inicjatywy Stanisława Staszica rozpoczęto tu budowę walcowni i pudlingarni. Późniejszy rozwój zahamował dopiero w drugiej połowie XIX w. brak surowca i konkurencja zakładów Zagłębia Dąbrowskiego. W 1921 roku walcownia zaprzestała produkcji i 13 lat później utworzono tu lokalne Muzeum Techniki i Przemysłu Hutniczego. W okresie okupacji doszło do jego dewastacji przez Niemców, którzy wywieźli stąd 72 wagony żelaza i wyposażenia dawnej fabryki. Po wojnie obiekty restaurowano i w 1962 r. reaktywowano placówkę pod nazwą Muzeum Zagłębia Staropolskiego, widocznego dalej po lewej stronie drogi. Obecnie jedynym oryginalnym eksponatem jest żeliwne koło śródsiębierne o średnicy 8.5 m, poruszające koło zamachowe. W zabytkowych halach fabrycznych znajduje się ok. 30 eksponatów głównie z XIX w., pochodzących z innych fabryk Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego
48.3 od Muzeum jedziemy nadal drogą nr. 728 do skrzyżowania z ul. Spacerową i skręcamy w prawo (koniec zielonego szlaku rowerowego). Nad zalewem o pow. ok. 60 ha rozlokowanych jest ok. 30 ośrodków wypoczynkowych, głównie sezonowych oraz zaplecze handlowo - gastronomiczne. Plaże, ryby i grzyby powodują, iż miejsce to jest znane także poza regionem. Po ok. 70 m od drogi nr. 728 skręcamy w lewo w ul. Staszica za czerwonym szlakiem rowerowym
48.9 skręcamy w prawo w ul. Wjazdową i po 50 m wjeżdżamy w lewo w las
49.8 dojeżdżamy do drogi pożarowej nr. 18 (po lewej leśniczówka Gatniki) i skręcamy w prawo
50.7 na łuku drogi skręcamy w lewo za niebieskim szlakiem pieszym i rowerowymi - czerwonym i niebieskim
53.6 dojeżdżamy do leśnej osady Piekło
54.1 przejeżdżamy przez skrzyżowanie z drogą wiodącą do Końskich z czarnym szlakiem rowerowym, dalej jedziemy podwójnym zakrętem w prawo i w lewo
57.8 mijamy po prawej leśniczówkę "Kamienny Krzyż"
57.9 dojeżdżamy do asfaltowej drogi, po lewej ogrodzony murem kamienny krzyż intencyjny z 1849 roku - jedziemy dalej w prawo wspomnianą drogą pożarową nr. 18
59.0 dojeżdżamy do zakrętu w prawo, zaraz potem w lewo, przed nami wieś Wąsosz
60.1 na łuku drogi skręcamy w prawo, następnie w lewo - drogowskaz "3 km Czarna"
61.8 przejeżdżamy na wprost przez skrzyżowanie w Janowie
63.9 dojeżdżamy do rozjazdu w Czarnej, po prawej figura Matki Boskiej, po lewej widoczny kościół p.w. Nawiedzenia NMP - Sanktuarium Matki Bożej Czarnieckiej Wychowawczyni, z 1930 r., prowadzone przez księży pallotynów. Podanie głosi, iż objawienie się Maryi miało miejsce na przełomie XVI i XVII wieku. W 1763 r. rozpoczęto budowę kościoła p.w. Nawiedzenia NMP, obecnie nie używanego do celów religijnych, gdyż rozwój ruchu pielgrzymkowego wymusił budowę większej świątyni. Dalsza podróż prowadzi z powrotem do skrzyżowania obok figury, skąd kierujemy się na wprost
64.4 po ewentualnym odpoczynku nad urokliwym zalewem na rz. Czarnej po lewej, na kolejnym rozjeździe skręcamy w lewo i wjeżdżamy do Czarnieckiej Góry, przed II Wojną Światową uzdrowiska słynącego z wód leczniczych. Na skutek powojennej działalności górniczej źródła te uległy zniszczeniu. O dawnej świetności uzdrowiska świadczą liczne drewniane wille i pensjonaty. Znajdują się tu również Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji i ośrodki wypoczynkowe. Ul. 1-go Maja wjeżdżamy do Stąporkowa i obok kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP skręcamy w lewo w ul. 1000-lecia
67.6 wyjeżdżamy w prawo na ulicę J. Piłsudskiego - drogę krajową nr. 42
70.0 skręcamy ukośnie w prawo w ul. Partyzantów i jedziemy nią przez las
70.6 przejeżdżamy na wprost przez skrzyżowanie z drogą Niekłań - Krasna/Mniów
72.8 docieramy do skrzyżowania w Pardołowie, po lewej stronie budynek szkoły i pomnik ku czci poległych w walce z okupantem niemieckim w dniach 18-19.01.1944 r. członków PPR, GL i AL
74.9 przejeżdżamy przez następną miejscowość - Świerczów
75.3 dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą Samsonów - Odrowąż i przejeżdżamy przez nią na wprost. Drogą przez las osiągamy jego granicę i zatrzymujemy się oglądając rozległą panoramę okolic Bliżyna i Odrowążka oraz lasów Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Zjazdem w dół przejeżdżamy przez skrzyżowanie w Nowkach (UWAGA !) i mostek na rzece Kuźniczce
77.7 dojeżdżamy do prostopadłej drogi i ostro skręcamy w lewo - przed nami Sorbin, po prawej stronie remiza OSP a nieco dalej szkoła i kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
82.4 na rozjeździe obok zalewu w Bliżynie skręcamy w lewo i przejeżdżamy przez most na rz. Kamiennej. Tuż za nim wjeżdżamy na ścieżkę rowerową po prawej - jedziemy nią wzdłuż zalewu i dalej w lewo alejką do drogi nr. 42
85.6 po odpoczynku wyjeżdżamy w prawo na ul. Kościuszki/drogę nr. 42 Końskie - Skarżysko-Kamienna
86.9 opuszczając Bliżyn przejeżdżamy przez strzeżony przejazd kolejowy na łuku drogi w prawo
89.7 dojeżdżamy do następnego strzeżonego przejazdu kolejowego, za nim parking i aleja leśna prowadząca do mogiły zbiorowej 360 mieszkańców Skarżyska i okolic, członków organizacji konspiracyjnej "Orzeł Biały-ZWZ", roztrzelanych tu przez hitlerowców w dniach 12-16.02.1940 r.

AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZDARZENIA WYNIKŁE PODCZAS PRZEMIERZANIA TEJ TRASY
aktualna pogoda dla tej trasy
informacje o trasie
Miejscowość docelowa:Sielpia Wielka
Dystans całkowity (km):89.7
Informacje dodatkowe:brak