Jesteś naszym 151010 gościem.
UWAGA! - zmiana przebiegu trasy
mapa
opis trasy
0.0 skrzyżowanie drogi nr. 7/E 77 (ul. Warszawska) z ul. Turystyczną, jedziemy nią w kierunku lasu za zielonym szlakiem rowerowym
0.7 granica lasu, początek drogi pożarowej nr. 4, skręcamy w prawo potem w lewo i jedziemy asfaltem
2.3 zjeżdżamy w lewo drogą gruntową w las, po prawej ławy i stoły, jedziemy dalej w lewo od nich
2.6 po prawej Wojenny Cmentarz Partyzancki Żołnierzy Armii Krajowej, miejsce ostatniej kwatery 34 żołnierzy leśnych oddziałów. Cmentarz powstał po śmierci dnia 05.08.1943r. 5 partyzantów ze Zgrupowania AK "Ponury-Nurt", poległych w zasadzce koło gajówki Mościska w pobliżu Ciechostowic. Teren wokół mogił został przez partyzantów podobwodu "Morwa" wykarczowany i ogrodzony, następnie poświęcony w dniu Zielonych Świątek w 1944 roku. Odtąd chowano tu kolejnych żołnierzy poległych w walce z okupantem. Jest to miejsce uroczystości patriotycznych połączonych z udziałem kombatantów i Mszą Świętą, mających miejsce trzy razy w roku - w II-gą niedzielę maja (rocznica poświęcenia cmentarza), III-cią niedzielę sierpnia (rocznica wymarszu kompanii "Młota" i 2 listopada (msza za poległych i zmarłych żołnierzy AK). Powracamy do głównej drogi i skręcamy w lewo
4.3 po lewej stronie mijamy okazały buk, niewątpliwie zasługujący na miano pomnika przyrody, jedziemy nadal na wprost
6.1 docieramy do szlabanu za którym skręcamy w prawo na szosę Bliżyn - Szydłowiec, niebieski, międzynarodowy szlak rowerowy "Lwów - Berlin"
8.0 dojeżdżamy do skrzyżowania z asfaltową drogą pożarową nr. 9 przy zbiorniku wody po lewej - tam skręca niebieski i zielony szlak rowerowy, my jedziemy dalej na wprost przez mostek na rzece Oleśnicy
13.9 ul. Podgórze wzdłuż zalewu na rz. Korzeniówce po lewej wjeżdżamy do Szydłowca (po prawej na wzgórzu widoczne trzy wysokie krzyże drewniane, mające chronić przed epidemią. W I-szej połowie XVII w. i w na początku XVIII w. na ziemiach tych szalała dżuma i pewnie w tamtym okresie ustawiono tu krzyże, stale wymieniane na nowe), po czym na skrzyżowaniu z ul. Folwarczną skręcamy w prawo a zaraz potem w lewo, w ul. Kamienną
14.4 wyjeżdżamy w prawo (UWAGA ! - ruch okrężny) na Rynek Wielki - po lewej Ratusz, po prawej kościół parafialny p.w. św. Zygmunta (opisy przy wcześniejszych trasach), objeżdżamy Ratusz skręcając w lewo w ul. Radomską a potem w prawo w ul. 1-go Maja
14.7 skręcamy w lewo w ul. Kościuszki
14.8 dojeżdżamy do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną i skręcamy w lewo, w ul. Zamkową a po 200 metrach w prawo ponownie w ul. Radomską
15.0 osiągamy Plac M. Konopnickiej, po prawej Dworzec BUS, my jedziemy dalej na wprost ul. Północną
22.2 za wsią Wysocko przejeżdżamy przez mostek na rz. Korzeniówce
22.5 rozjazd we wsi Krzcięcin, skręcamy w lewo. Na łuku drogi w prawo po lewej stronie widoczne stare kamienne ogrodzenie i zarośniętą wzdłuż niego ścieżkę - wiedzie ona do pozostałości zameczku należącego niegdyś do rodu Makomaskich. Natomiast przy szosie w pierwszym gospodarstwie po lewej możemy obserwować hodowlę strusi
23.1 na zakręcie obok przydrożnego krzyża jedziemy w lewo
25.2 skrzyżowanie w Ostałówku, jedziemy na wprost
26.8 dojeżdżamy do skrzyżowania w Ostałowie, jedziemy nadal na wprost
27.5 jadąc ul. Główną przez Smagów przejeżdżamy przez następne skrzyżowanie
29.1 Rzuców, ul. Nowy Świat, po prawej kościół p.w. Wniebowzięcia NMP o współczesnej, awangardowej architekturze
29.8 dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą nr. 727 (UWAGA ! na prawą stronę - zła widoczność !), skręcamy w lewo a po 180 m, za przydrożnym krzyżem z 1890 r. w prawo, w ul. Armii Krajowej. Wieś ma górniczo-hutnicze tradycje sięgające XVIII wieku. Do dziś pozostały ruiny ówczesnych obiektów przemysłowych jak wielki piec, walcownia i gwoździarnia oraz ujęcie wody do napędu urządzeń
30.2 po prawej w głębi posesji za parkanem dwór murowany z XIX w. z parkiem krajobrazowym, aleją grabową i kamienną rzeźbą lwa z XVIII w.
30.8 po minięciu szkoły z boiskiem po lewej osiągamy skrzyżowanie obok kolejnego krzyża przydrożnego z 1859 r. i skręcamy w drogę po prawej, prowadzącą do wsi Wola Kuraszowa
31.6 skręcamy w lewo, w gruntową drogę między pierwszym a drugim domem
31.8 dojeżdżamy do brzozowego zagajnika i trawiastą ścieżką z koleinami skręcamy w lewo. Po 60 metrach po lewej stronie znajdujemy zadrzewione stanowisko archeologiczne - ślady grodu obronnego z XI/XII wieku w formie owalnego wału o wysokości dochodzącej do 5 metrów, zbudowanego z ziemi i kamieni. Powracamy do Rzucowa tą samą drogą
33.2 na znanym nam skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej skręcamy w prawo
35.9 dojeżdżamy do rozjazdu i skręcamy w lewo, do Nadolnej, tu po prawej mijamy kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Jezusa
36.5 mijamy drogę po lewej prowadzącą do Chlewisk i cmentarza, na którym pochowano 215 mieszkańców wsi Skłoby i okolic, zamordowanych przez hitlerowców w dniu 11.04.1940 r. Jedziemy nadal prosto wzdłuż zielonego, pieszego szlaku turystycznego
36.9 zakręt drogi asfaltowej w prawo, obok pomnik, poświęcony pamięci rozstrzelanych w 1940 roku mieszkańców Stefankowa i okolic. Jedziemy nadal na wprost gruntową, kamienistą drogą za szlakiem zielonym
38.1 mijamy skrzyżowanie pieszych szlaków turystycznych - czerwonego i zielonego, dalej po lewej stronie widoczny pomnik wzniesiony w 1932 r. przez ks. Jana Wiśniewskiego, kanonika sandomierskiego i proboszcza borkowickiego, dla upamiętnienia zwycięskiej bitwy stoczonej tu w dniu 22.04.1863 przez powstańców pod wodzą płk. Dionizego Czachowskiego z wojskiem rosyjskim. Powracamy do minionego skrzyżowania szlaków i skręcamy w lewo, za szlakiem czerwonym
38.8 gruntową drogą zjeżdżamy w dół i wyjeżdżamy w lewo na asfaltową drogę w Skłobach
39.6 skrzyżowanie obok figury Matki Boskiej i sklepu, dalej jedziemy w lewo pod górkę
41.0 obok ostatniego gospodarstwa po prawej skręcamy w lewo w las, w prostą utwardzoną drogę pożarową nr.
43.1 dojeżdżamy do skrzyżowania, na wprost po prawej widoczna ppoż. wieża obserwacyjna
45.0 następne skrzyżowanie dróg leśnych, skręcamy lekko w prawo, potem w lewo i jedziemy nadal na wprost, po obu stronach drogi widoczne w lesie "doły rudne" - ślady dawnych wyrobisk kopalnianych
46.3 skrzyżowanie z drogą pożarową nr. 3, nadal jedziemy prosto
47.4 wyjeżdżamy z lasu, przed nami Lelitków
47.9 na rozjeździe (po lewej widoczny most) skręcamy w prawo a potem w lewo przez mostek na rzece Czarnej
48.4 wyjeżdżamy w prawo na szosę - przed nami wieś Furmanów. W latach 1830-1907 była tu czynna huta żelaza po której pozostała do dziś ceglana wieża gichtociągowa służąca niegdyś do zasypywania wielkiego pieca wsadem oraz zabudowania fabryczne, niestety, nie udostępnione do zwiedzania (obecnie - własność prywatna)
49.3 po prawej stronie pod dębem - pomnikiem przyrody - pomnik i mogiła 8 żołnierzy 3 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej pod dowództwem kpt. Antoniego Hedy "Szarego", poległych 05.11.1944 r. w bitwie "Piekiełko"
50.9 dojeżdżamy do skrzyżowania i skręcamy w lewo
52.8 dojeżdżamy do parkingu po prawej stronie i drogi prowadzącej do Rezerwatu Przyrody "Skałki Piekło pod Niekłaniem", nasza trasa prowadzi nadal prosto główną drogą
55.4 po przejechaniu przez piękny, bukowy las dający upragnioną ochłodę latem, mijamy po prawej stronie drogę pożarową nr. 4
59.7dojeżdżamy do Antoniowa, po lewej stronie widzimy pomnik upamiętniający zwycięską bitwę, stoczoną w dniu 21.08.1944r. przez 4 Pułk Piechoty Legionów Armii Krajowej z oddziałami niemieckimi
60.2 stajemy obok kościoła p.w. NMP Nieustającej Pomocy w Hucie, na wprost w oddali rozpościera się panorama Równiny Radomskiej
60.4 mijamy po prawej drogę do Rędocina i Mroczkowa, przed nami długi zjazd - UWAGA! - osiągalna duża prędkość w terenie zabudowanym
62.3 dojeżdżamy do skrzyżowania w Aleksandrowie i skręcamy w prawo, po lewej widzimy staw na rzece Kobyłce, jedziemy dalej prosto
64.5skrzyżowanie w Budkach I, obok sklep spożywczy a po lewej figura Matki Boskiej z 1946r.
65.4 po prawej stronie mijamy wysoki drewniany krzyż z 1966r. w otoczeniu drzew
65.8 dojeżdżamy do następnego rozjazdu, po prawej droga do Budek II i Huciska, my jedziemy nadal prosto
67.2 mijamy granicę Szydłowca i skręcamy w prawo, na Stary Książek
69.2 dojeżdżamy do ul. Podgórze i skręcamy w prawo a po 80m w lewo, w ul. mjr. "Hubala"
69.9 przejeżdżamy na wprost ul. T. Kościuszki
70.0 skręcamy w prawo, w ul. Polanki
70.7 przepustem pod drogą nr. 7/E77 przejeżdżamy na drugą stronę i kierujemy się gruntową drogą w prawo
71.5 po lewej mijamy wyrobisko piachu, po prawej na horyzoncie widnieją lasy na Wzgórzach Niekłańsko-Bliżyńskich - stamtąd przybywamy!
72.0 wyjeżdżamy na asfaltową drogę w Komornikach, skręcającą w lewo - my jedziemy nadal prosto
72.4 zjeżdżamy z asfaltu na wprost na drogę gruntową i jedziemy w kierunku lasu
73.0 wjeżdżamy do lasu, omijając miejscami rozlewiska czy wyboje
73.9 dojeżdżamy do skrzyżowania z nową, szeroką drogą przeciwpożarową, jedziemy na wprost
75.3 przed nami po lewej i prawej obszerne poręby z nowymi nasadzeniami
76.4 ostrożnie przekraczamy niestrzeżony przejazd kolejowy
77.0 dojeżdżamy do polnej kapliczki z datą "1863" po lewej, możemy tu odpocząć w ciszy i spokoju
77.5 przekraczamy na wprost asfaltową drogę Świerczek - Lipowe Pole
78.2 wyjeżdżamy na wprost na szosę ze Świerczka do Skarżyska (ul. Kolonia)
79.7 osiągamy skrzyżowanie przy Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym, nadal jedziemy prosto
80.0 po prawej mijamy kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy z XVIIw.
81.5 po przejechaniu przez strzeżony przejazd kolejowy, dojeżdżamy do skrzyżowania ulic 1-go Maja i Łyżwy

AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZDARZENIA WYNIKŁE PODCZAS PRZEMIERZANIA TEJ TRASY
aktualna pogoda dla tej trasy
informacje o trasie
Miejscowość docelowa:Rzuców - Skłoby - Niekłań Wielki
Dystans całkowity (km):81.5
Informacje dodatkowe:W związku z budową drogi szybkiego ruchu S7 podróż od 70 km trasy czasowo jest nieaktualna. Przeprawa na drugą stronę drogi E7/77 (przez plac budowy) możliwy jest ul. Kolejową z zachowaniem dużej ostrożności. Nowy przebieg trasy rowerowej zostanie zaktualizowany po zakończeniu budowy.