Jesteś naszym 151010 gościem.
UWAGA! - zmiana przebiegu trasy
mapa
opis trasy
0.0 wiadukt w ciągu ul. Legionów i Ponurego nad ul. Krakowską i drogą ekspresową S-7, jedziemy na wprost w kierunku lasu
2.4 gruntową drogą wjeżdżamy w las
3.1 dojeżdżamy do rozjazdu i skręcamy w prawo, potem w lewo i jeszcze raz w prawo
3.4 dojeżdżamy do zbiorowej mogiły 760 mieszkańców Skarżyska, Kielc, Radomia, Iłży i okolicznych miejscowości, rozstrzelanych przez hitlerowskiego okupanta w dniu 29.06.1940 r. Powracamy do rozjazdu
3.7 na rozjeździe jedziemy na wprost drogą asfaltową na niewielkie wzniesienie
4.3 skręcamy w prawo - osiedle Zagórze
4.8 dojeżdżamy do skrzyżowania i skręcamy w lewo
5.8 na rozjeździe skręcamy w prawo, przed nami osiedle Brzeście, po minięciu zabudowań wjeżdżąmy gruntową drogą w las
6.9 minąwszy po lewej stronie ukośną ścieżkę skręcamy łukiem w lewo (UWAGA - koleiny) i po wjechaniu kawałek dalej na asfaltową ul. Armii Krajowej (po lewej hodowla koni) zjeżdżamy w dół (UWAGA ! - ruchliwa droga nr. 42)
7.6 skręcamy w prawo, przed nami strzeżony przejazd kolejowy na ul. Kościuszki w Bliżynie. Dalej mijamy po lewej kościółek p.w. św. Zofii z 1818r. a po prawej kościół parafialny p.w. św. Ludwika z 1900r.
8.8 mijamy po prawej ul. Szydłowiecką prowadzącą do Ubyszowa, Majdowa i dalej Szydłowca
10.0 mijamy po lewej pętlę autobusową, sklep i drogę prowadzącą do Sorbina, jedziemy nadal prosto
14.0 dojeżdżamy do skrzyżowania w Mroczkowie, miejscowości znanej ongiś jak wiele innych w Zagłębiu Staropolskim, z przerobu rud żelaza. Już w XVII w. istniała tu dymarka a w 1778 r. za czasów księcia Michała Radziwiłła - właściciela Mroczkowa, postawiono tu wielki piec czynny do 1883 r. kiedy to popadł w ruinę. Obok hałd szlaki, będących jedynym śladem po zakładzie, stoi drewniany kościół p.w. św. Rocha, zbudowany w 1856 roku. W pobliżu znajduje się Rezerwat Modrzewiowy "Mroczków" z 300 - 400-letnimi drzewami
16.4 po opuszczeniu wsi Pięty dojeżdżamy do drogi pożarowej nr. 6 po prawej stronie, na wprost na wzniesieniu widoczne są zabudowania wsi Odrowąż
17.1 mijamy po prawej stronie krzyż przydrożny z 1842 roku
17.9 po wjechaniu na wzniesienie możemy zwiedzić po lewej zespół zabytkowego kościoła p.w. św. Jacka i św. Katarzyny z prawdopodobnie XVI w. Według legendy jego fundatorem był właśnie św. Jacek. Wewnątrz znajduje się ołtarz główny z ok. 1700 r. z rzeźbami św. Barbary i Katarzyny oraz obraz św. Jacka Odrowąża z XV/XVI w., sprowadzony ok. 1660-69 roku z kościoła O.O. Dominikanów w Krakowie. Oprócz tego ambona barokowa z poł. XVII w. chrzcielnica kamienna z 1563 oraz barokowe ławki i konfesjonały. Na zewnątrz nagrobek żeliwny Leona Żabczyńskiego z 1826 r., dzwonnica, kostnica i ogrodzenie z poł. XIX w. Przy Rynku znajduje się studnia artezyjska o głębokości 82 m, zbudowana w latach 1936-38 przez gromadę Odrowąż. Dalej jedziemy w prawo od pokonanego podjazdu na wzgórze. Po chwili, po lewej stronie mijamy kaplicę p.w. św. Rozalii wzniesioną pod koniec XIX wieku na miejscu XVIII-wiecznej, z kamienną kropielnicą z 1814 roku
18.5 mijamy tablicę graniczną Odrowąża
20.9 przejeżdżamy przez strzeżony przejazd kolejowy obok przystanku "Wólka Plebańska". Tu w dniu 04.09.1943 r. oddział AK por. "Robota" dokonał śmiałego ataku na pociąg osobowy przewożący Niemców a 19.07.1944 r. oddział por. "Szarego" (Antoniego Hedy) opanował pociąg z amunicją
21.6 wjeżdżamy do Niekłania
22.8 przejeżdżamy przez skrzyżowanie obok stawów po lewej stronie - pozostałości urządzeń dawnych kuźnic, najwcześniejszych z XVI w. Po prawej stronie drogi w zaniedbanym parku znajdują się ruiny pałacu hrabiego Onufrego Małachowskiego z początku XIX w., właściciela Niekłania i okolicznych dóbr. Był on również w 1835 r. fundatorem widocznego po drugiej stronie stawów kościoła p.w. św. Wawrzyńca. Wewnątrz znajdują się obrazy św. Wawrzyńca i Barbary z 1836 roku.
24.1 skręcając łukiem w prawo dojeżdżamy do rozjazdu - w lewo droga prowadzi do Furmanowa gdzie znajduje się zachowany zespół wielkopiecowy z XIX wieku (widoczna jest wieża gichtociągowa i budynki fabryczne). Niestety, obiekty te znajdują się obecnie na prywatnej posiadłości i nie są udostępnione do zwiedzania. Jedziemy w prawo z rozjazdu
26.0 dojeżdżamy do parkingu z dopływem wody źródlanej, dalej szutrowa droga prowadzi do Rezerwatu Przyrody "Skałki Piekło pod Niekłaniem". Za obszarem upraw leśnych skręcamy w lewo, zgodnie z niebieskim pieszym szlakiem turystycznym
27.0 skręcamy w prawo i jedziemy nadal za szlakiem
27.4 na skrzyżowaniu jedziemy w lewo pod górę, cały czas niebieskim szlakiem, na wprost i w prawo odchodzi szlak czarny
27.7 na następnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo
28.1 ponownie skręcamy w prawo i po 60 m stajemy pod skałkami, podchodzimy między nie ścieżką z prawej strony. Na długości 1 km wśród lasu mieszanego z przewagą 200-letniej sosny znajdujemy ostańce - pozostałość dawnej jednolitej płyty jurajskiego piaskowca. Częściowo zniszczona na skutek procesów erozyjnych, przybrała formy ambon, grzybów, kazalnic itp. Wysokość skał zbudowanych z warstw o niejednolitym charakterze dochodzi do 8 metrów
28.5 dojeżdżamy do zachodniej, szczególnie atrakcyjnej grupy skał. Ich ściany są bogato rzeźbione, pokrywają je jamy, żeberka, kolumienki, jest dużo szczelin, trafiają się wąskie, wydłużone okna. Dalej podróżujemy od skałek zjazdem w dół i w prawo. Na wprost od zjazdu głaz z tablicą pamiątkową
29.0 dojeżdżamy do znanego już skrzyżowania dróg i szlaków, skręcamy w lewo za szlakiem czarnym
29.3 na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo, na główną drogę
30.5 po minięciu parkingu wyjeżdżamy w prawo, na główną drogę
32.6 przejeżdżamy przez piękny bukowy las, po czym skręcamy w prawo, w asfaltową drogę pożarową nr. 4
34.1 skrzyżowanie z leśną drogą gruntową, w prawo w las odchodzi do rezerwatu niebieski szlak pieszy, jedziemy nadal prosto
35.7 przejeżdżamy przez mostek nad źródliskowym odcinkiem rzeki Kamiennej
36.5 dojeżdżamy do rozjazdu, skręcamy w lewo i jedziemy nadal za niebieskim szlakiem pieszym
36.8 wyjeżdżamy z lasu w lewo na asfaltową drogę - wieś Borki
39.5 po przejechaniu przez Majdanki dojeżdżamy do wsi Huta i za sklepem spożywczym po lewej skręcamy w uliczkę po prawej i jedziemy zakosami najpierw w dół, potem w górę (zielony szlak pieszy i niebieski, międzynarodowy szlak rowerowy "Lwów - Berlin")
40.3 na wzniesieniu podziwiamy piękną panoramę Szydłowca i okolic
41.0 dojeżdżamy do pierwszych zabudowań wsi Leszczyny, dalej jedziemy prosto, utwardzoną drogą pod górkę
41.4 na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, potem na łuku w prawo i jedziemy na wprost wzdłuż lasu
41.7 za ostatnim domem po prawej jedziemy na wprost i 300 metrów dalej wjeżdżamy w las za czarnym i niebieskim szlakiem rowerowym
42.6 skręcamy łukiem drogi w prawo i po 60 metrach wyjeżdżamy z lasu, jedziemy nadal jego brzegiem gruntową drogą za pieszym, zielonym szlakiem
43.0 wyjeżdżamy z lasu na asfaltową drogę we wsi Hucisko, po prawej stronie widoczna górująca nad lasem ppoż. wieża obserwacyjna na Górze Altana. Pośrodku wsi, przed (UWAGA !) ostrym zjazdem, odchodzi w prawo zielony szlak pieszy w kierunku Altany (408.4 m n.p.m.)
44.0 opuszczamy Hucisko, na zakręcie asfaltowej drogi w lewo - tam odchodzi niebieski szlak rowerowy, zjeżdżamy prosto, gruntową drogą w las (UWAGA na kamienie i wystające korzenie)
45.5 wyjeżdżamy w prawo na asfaltową drogę pożarową nr. 9, ponownie witamy niebieski szlak rowerowy
48.0 dojeżdżamy do szosy Szydłowiec - Bliżyn, po lewej ppoż. zbiornik wody na rz. Oleśnicy jedziemy na wprost (UWAGA ! - zła widoczność w lewo i prawo), szlak rowerowy niebieski skręca w prawo
51.7 dojeżdżamy do drogi nr. 7/E 77, skręcamy w lewo (UWAGA ! - duży ruch samochodowy), po lewej zajazd "O'K"
52.1 na wpost wjazdu na parking przy zajeździe skręcamy w prawo za szlaban w gruntową drogę pożarową nr. 12
52.6 ukośna ścieżka po prawej, jedziemy nadal prosto
52.8 na łuku drogi skręcamy w prawo i jedziemy cały czas główną drogą
53.7 dojeżdżamy do rozdroża, skręcamy łukiem w lewą odnogę i jedziemy na wprost
55.5 dojeżdżamy do następnego skrzyżowanie dróg leśnych i jedziemy nadal na wprost, wyjeżdżając na nową, szeroką drogę pożarową nr. 12
55.9 dojeżdżamy do asfaltowej drogi Sadek - Kierz Niedźwiedzi i skręcamy w prawo
56.5 przejeżdżamy przez strzeżony przejazd kolejowy
57.3 skręcamy w leśną drogę po prawej a po 100 metrach łukiem w lewo
57.6 dojeżdżamy do mogiły powstańczej z 1863 r. po czym jedziemy dalej leśną ścieżką
57.9 na skrzyżowaniu z piaszczystą drogą skręcamy w lewo
58.3 wyjeżdżamy na główną asfaltową drogę i skręcamy w prawo
59.0 na skrzyżowaniu skręcamy w prawo
61.4 na granicy lasu wjeżdżamy do Świerczka
62.4 dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą po prawej prowadzącą do Lipowego Pola i os. Książęce, my jedziemy nadal na wprost i w lewo na łuku drogi
64.7 skrzyżowanie przy Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym, dalej po prawej zabytkowy kościół z XVII w. - opis przy wcześniejszych trasach
66.4 dojeżdżamy do strzeżonego przejazdu kolejowego i dalej skrzyżowania ulic 1-go Maja i Łyżwy

AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZDARZENIA WYNIKŁE PODCZAS PRZEMIERZANIA TEJ TRASY
aktualna pogoda dla tej trasy
informacje o trasie
Miejscowość docelowa:Odrowąż - Hucisko
Dystans całkowity (km):66.4
Informacje dodatkowe:W związku z budową trasy szybkiego ruchu S7, wyjazd na 51 kilometrze na drogę nr. 7/E77 jest nieaktualny. Proponuję na 48-tym kilometrze skręcić w prawo a po ok. 2 kilometrach w lewo, w drogę pożarową nr. 5, do os. Książęce.