Jesteś naszym 151010 gościem.
mapa
opis trasy
0.0 skrzyżowanie ul. Wioślarskiej i Słonecznej obok Muzeum im. Orła Białego, jedziemy w lewo w stronę lasu, wzdłuż ogrodzenia Ośrodka Wypoczynkowego "Rejów"
1.0 po prawej stronie mijamy pomnik poświęcony pamięci zamordowanych hutników w 1863 r. - opis przy trasie nr. 4
1.6 skręcamy w ścieżkę po lewej za znakami - zielonym pieszym i czarnym rowerowym
2.3 po przejechaniu przez łąkę przechodzimy przez stalowy mostek nad rzeką Kamionką, nadal jedziemy za szlakami
2.6 wyjeżdżamy na utwardzoną drogę z Rejowa do Suchedniowa, skręcamy w prawo
3.1 po lewej strzeżony przejazd kolejowy, my jedziemy na wprost utwardzoną, potem gruntową drogą wzdłuż torów po lewej stronie
4.8 po prawej stronie mijamy cmentarz parafialny w Suchedniowie, założony w 1830 roku
5.3 dojeżdżamy do ul. Bugaj, po lewej następny strzeżony przejazd kolejowy, skręcamy w prawo
6.0 na łuku drogi skręcamy w lewo w ul. Bodzentyńską, mijamy po lewej zalew z pięknie tryskającą wodą z zapory - po prawej od rozjazdu znajduje się na wzniesieniu kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Apostoła. Jego początki datuje się na 1758 rok, kiedy to w pobliżu miejscowej huty zbudowano okrągłą, murowaną kaplicę. Obecnie znajduje się ona wewnątrz kościoła stanowiąc część środkowej nawy, nakryta kopułą z latarnią. Znajduje się tu również sztandar wykonany dla powstańców z 1863 roku. Obok dzwonnica z trzema dzwonami, z których jeden jest pamiątką po Stanisławie Staszicu. Całość otoczona jest żeliwnym ogrodzeniem ufundowanym w 1927 r. przez pracowników miejscowych zakładów
7.5 na rozwidleniu skręcimy w lewo nadal główną ulicą, teraz Berezów, za ostatnim zakrętem w lewo niestrzeżony przejazd kolejowy
9.8 dojeżdżamy do lasu - granicy Suchedniowa, dalej jedziemy na wprost
10.6 po prawej stronie drogi mijamy okazały 300-letni dąb - pomnik przyrody. Przed nami wieś Michniów, w latach II-giej Wojny Światowej bestialsko spacyfikowana i spalona przez hitlerowców za udzielanie pomocy i schronienia partyzantom ze Świętokrzyskich Zgrupowań AK "Ponury - Nurt". We wsi znajduje się Mauzoleum i Sanktuarium Męczeństwa Wsi Polskich
13.9 po podjeździe na wzniesienie dojeżdżamy do zatoczki i wiaty turystycznej po lewej. Obok na skarpie kapliczka św. Barbary wzniesiona w połowie XIX wiekuprzez górników z Siekierna, podążających tą drogą do pracy w Suchedniowie. Doskonały punkt widokowy na Dolinę Bodzentyńską oraz Pasma Klonowskie i Łysogór - dalej przed nami długi zjazd (UWAGA ! - osiągalna duża prędkość na nierównej nawierzchni)
15.5 skrzyżowanie we Wzdole Rządowym, po lewej na wzgórzu kościół parafialny z 1697 roku p.w. Najświętszej Panny Maryi, fundacji Bernarda Servallego, sekretarza królewskiego. Bogate zabytkowe wnętrza i wyposażenie. Dalej jedziemy w prawo, lekko w dół
16.2 na rozjeździe skręcamy w lewo
20.9 po lewej stronie asfaltowa droga do Siekierna i na Wykus, dalej po prawej stacja paliw "Orlen". Wjeżdżając do Bodzentyna mijamy po lewej stronie szkołę a po prawej mały cmentarz żołnierzy rosyjskich, austriackich i niemieckich z I-szej Wojny Światowej (niedawno odnowiony z inicjatywy młodzieży niemieckiej)
22.4 skrzyżowanie ulic Suchedniowskiej, Kieleckiej i Szermentowskiego, skręcamy w lewo
23.2 po minięciu po lewej stronie symbolicznego grobu żołnierza z czasu wojny polsko - bolszewickiej 1919-20, wystawionego przez ojca takiegoż poległego, skręcamy w lewo pod górkę, w kamienistą uliczkę Słoneczną
23.4 dojeżdżamy do widocznych po lewej stronie ruin zamku wzniesionego w latach 1368-78 przez bpa Floriana z Mokrska. Wielokrotnie modernizowany, w XVI w. osiągnął postać okazałej rezydencji renesansowej. Za czasów zaboru austriackiego (1795-1809) zamieniono go na spichlerz a potem na szpital wojskowy, po czym stopniowo popadał w ruinę. Jako ciekawostkę można podać, że król Władysław Jagiełło odbywając pielgrzymkę na Święty Krzyż przed wyprawą krzyżacką w 1410 roku, zdecydował się spędzić dwa dni w biskupim zamku, przyjmując tu m.in. posłów od książąt pomorskich: słupskiego, szczecińskiego i meklenburskiego. Tak oto Jagiełło pielgrzymował do miejsc, które 40 lat wcześniej pustoszył i grabił jego stryj Kiejstut. Za zamkiem na zboczu znajduje się mogiła z krzyżem w miejscu straceń mieszkańców miasta w latach okupacji niemieckiej
23.7 po "kocich łbach" znowu ul. Słoneczną dojeżdżamy do Górnego Rynku okrążając zadrzewiony plac z alejkami, stanowiący swoiste rondo mijamy po prawej remizę straży pożarnej a po lewej na placu widoczną kolumnę z figurą św. Floriana- patrona strażaków. Kolumnę wzniosło społeczeństwo Bodzentyna w 1807 roku. W czasie wkraczania "wyzwoleńczej" Armii Czerwonej 17.01.1945 r., pocisk armatni uszkodził figurę a dnia 22.07. 1946 roku silny wiatr przewrócił resztę, niszcząc ją całkowicie. W 1948 r. figurę odrestaurowano ale z pierwotnego pomnika pozostał jedynie postument z oryginalnym napisem. Dalej na wprost widzimy za murem z bramą kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii i św. Stanisława, zbudowany w latach 1440-52 na miejscu spalonego kościoła Św. Krzyża z 1380 roku. Fundatorem był kardynał Zbigniew Oleśnicki. W kruchcie umieszczona jest tablica erekcyjna z 1452 roku, główne wejście ozdobione jest gotyckim portalem kamiennym z poł. XV w. Z lewej strony wejścia stoi gotycka granitowa chrzcielnica, obecnie służąca za naczynie z wodą święconą. W północnej nawie znajduje się najcenniejszy ołtarz składany tzw. tryptyk bodzentyński z 1508 roku o wysokości ok. 4 m i szerokości ze skrzydłami ponad 5 m, wykonany z lipowego drzewa. Jego autorem jest najprawdopodobniej uczeń Wita Stwosza - Marcin Czarny a fundatorem biskup Jan Konarski. Ołtarz główny pochodzi z katedry wawelskiej, ufundowany dla niej w 1546 roku przez bpa Samuela Maciejowskiego. Wykonany z drewna w stylu Odrodzenia jest złocony. Z prawej strony ołtarza wznosi się nagrobek zmarłego w 1577 roku w Bodzentynie bpa Franciszka Krasińskiego. W nawie południowej, po lewej stronie znajduje się kamienna, gotycka chrzcielnica, ufundowana w 1492 roku przez bpa Franciszka Jagiellończyka, syna króla Kazimierza Jagiellończyka. Dalej podążamy po okrążeniu placu w prawo ul. Langiewicza do Dolnego Rynku i dalej do widocznego po prawej stronie kościoła, zbudowanego na miejscu jeszcze niedawno stojących tu ruin XVII- wiecznego kościoła p.w. św. Ducha. Była to widoczna pamiątka po pożarze jaki strawił w 1917 roku nie tylko kościół ale prawie cały Bodzentyn. Nieco dalej, przy ul. św. Ducha po prawej stronie znajduje się zabytkowa zagroda z 1809 roku, rozbudowywana w latach 1870 i 1920. Opuszczamy Bodzentyn zjeżdżając w dół ul. Opatowską
28.2 skrzyżowanie w Tarczku obok krzyża przydrożnego z 1932 r., skręcamy w prawo w kierunku oddalonego o 300 m romańskiego kościoła p.w. św. Idziego z I poł. XIII w., posadowionego prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego XI-wiecznego, ufundowanego przez księcia Władysława Hermana w podzięce za cudowne narodziny syna Bolesława. Obecny kościół zbudowany został z ciosów piaskowca. Wejście zdobi późnogotycki portal, wewnątrz XVII-wieczna kruchta i renesansowy tryptyk z ok. 1540 r. w ołtarzu głównym. Na ścianach pozostałości późnorenesansowej polichromii. Zachowała się również kamienna chrzcielnica z XIII wieku. Obok kościoła dzwonnica z XIX wieku oraz trzy 300-letnie lipy i 200-letnia topola. Dalej jedziemy od kościoła w prawo, zjeżdżając wąskim jarem za czarnym i czerwonym szlakiem rowerowym.
28.9 wyjeżdżamy w prawo na szosę i po chwili mijamy po prawej stronie gospodarstwo agroturystyczne "Młynówka" z młynem z 1931 roku na rzece Psarce, dalej obok łuku drogi w prawo źródło "Duran"
29.5 na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, za lekkim łukiem drogi w lewo kilkunastometrowe obniżenie terenu a potem podjazd
30.2 ponownie skręcamy w lewo
30.8 dojeżdżamy do następnego zabytkowego, gotyckiego kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Świętomarzy z ok. 1367 r. Na przykościelnym cmentarzu znajduje się m.in. nagrobek Kajetana Wojciechowskiego (1786-1848), właściciela pobliskiego Łomna i uczestnika wojen napoleońskich. Kontynuujemy naszą podróż od kościoła w lewo
31.6 dojeżdżamy do głównej drogi obok krzyża przydrożnego z 1862 roku i skręcamy w lewo
32.9 dojeżdżamy do skrzyżowania na którym wcześniej skręcaliśmy do kościoła p.w. św. Idziego w Tarczku - teraz skręcamy w prawo, w stronę Śniadki
34.4 skrzyżowanie przy krzyżu przydrożnym z 1908 roku, w lewo droga do Śniadki, my jedziemy nadal prosto, przed nami malownicze wzgórza
34.7 rozjazd przy drogowskazie "Śniadka Trzcianka" w prawo, tam jedziemy utwardzoną drogą
35.7 za kolejnym zakrętem na rozwidleniu jedziemy w prawo, widoczne zabudowania i znak zielonego, pieszego szlaku turystycznego
36.5 na nastepnym rozjeździe skręcamy w lewo pod górkę jarem, warto przejść ten kawałek pieszo oglądając pionowe ściany, prowadzi tędy zielony szlak pieszy i ścieżka dydaktyczna
36.8 w pobliżu słychać (w dni robocze) pracujący tartak, dojeżdżamy do rozjazdu i skręcamy w prawo asfaltową nawierzchnią prowadzącą lessowym wąwozem w dół, potem pod górkę
37.8 wyjeżdżamy na kolejny rozjazd na przewyższeniu i skręcamy w prawo - przed nami Radkowice gdzie w odległości 1 km możemy zwiedzić modrzewiowy kościół z 1621 r. p.w. M.B. Częstochowskiej, przeniesiony tu w 1965 r. z Miedzierzy k. Sielpi Wlk. Wnętrze renesansowe na częściowo zachowanych XVII-wiecznych okiennych szybach, tzw. "gomułkach" widoczne są ludowe malowidła. Wracamy do rozjazdu obok wawozu i skręcamy w prawo
40.4 przed lasem skręcamy w lewo - Bronkowice, po lewej stronie piękna panorama pasma Łysogór
41.5 dojeżdżamy do kolejnego rozjazdu i skręcamy w prawo w kierunku lasu a tam na łuku drogi w lewo
42.4 dojeżdżamy dodrogi pożarowej nr. 6 po prawej stronie, wjeżdżamy do kompleksu leśnego Sieradowickiego Parku Krajobrazowego
45.7 mijamy po prawej wyjście niebieskiego szlaku pieszego od polany "Wykus"
46.8 skrzyżowanie z główną drogą Siekierno - Wąchock (droga pożarowa nr. 8), skręcamy w prawo, droga po "kocich łbach", można wybrać piaszczyste pobocze
47.2 mijamy po lewej stronie mogiłę Bożeny Ludmiły Stefanowskiej ps. "Zjawa", żołnierza AK, poległej w czasie ostatniej tragicznej obławy w dniu 28.X.1943 r.
48.1 po prawej w odległości ok. 30 m od drogi mogiła partyzantów Grupy Warszawskiej AK ze Zgrupowania "Ponury - Nurt"
48.4 po prawej stronie parking i dojście do polany z kapliczką, miejsca dorocznych uroczystości, nadal jedziemy główną drogą na wprost przez widoczne wzniesienie
49.8 po prawej stronie mijamy kolejną zbiorową mogiłę i wyjście z lasu szlaków niebieskiego i czarnego
50.4 na łuku drogi skręcamy w lewo, po prawej droga w las do ujęcia wody
51.2 skrzyżowanie z kamienistą drogą pożarową nr. 4 tzw. "Zuzelanką" po lewej, prowadzącą do Mostek i piaszczystą po prawej wiodącą do Starachowic (zalew "Lubianka") - my nadal jedziemy na wprost, na widoczną Jaźwińską Górę
54.3 wyjeżdżamy z lasu na skrzyżowanie w Ratajach, po prawej leśniczówka Węglów i droga do Starachowic
56.6 po dość stromym zjeździe (UWAGA !) ul. Langiewicza dojeżdżamy do drogi nr 42 - ul. Starachowickiej i przejeżdżamy na wprost (UWAGA - duży ruch kołowy !) na Plac mjr. "Ponurego" z pomnikiem bohatera. Tu możemy skręcić w prawo w ul. Kościelna i dojechać do zespołu klasztornego O.O. Cystersów z I poł. XIII w. Kościół parafialny p.w. św. Floriana jest trójnawową bazyliką z bogatym barokowym i rokokowym wnętrzem. Klasztor posiada romański kapitularz i wczesnogotycki reflektarz. W muzeum klasztoru zgromadzono liczne zbiory patriotyczne i eksponaty z okresów walk narodowowyzwoleńczych od 1795 do 1945 roku. Tu w 1988 roku złożono prochy d-cy Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury - Nurt" - mjr. Jana Piwnika ps. "Ponury". Od klasztoru udajemy się w lewo przez bramę i po "kocich łbach" dojeżdżamy do skrzyżowania obok figury Chrystusa dźwigającego krzyż. W prawo odchodzi ul. Kolejowa, skąd w okolicy mostu nad rz. Kamienną widać po lewej zaporę na zalewie w miejscu dawnych urządzeń wodnych XIX-wiecznego zakładu przemysłowego. Obok za kamiennym ogrodzeniem widoczny jest, będący w fazie rekonstrukcji budynek pałacu.
57.3 powracamy do skrzyżowania obok figury i skręcamy w prawo, w ul. św. Rocha i po 300 m mijamy po lewej cmentarz parafialny a po prawej zalew
57.9 po wjechaniu na wzniesienie skręcamy w prawo z asfaltu w ukośną, gruntową ścieżkę prowadzącą przed kaplicę p.w. św. Rocha, zbudowaną w 1838 roku przez Józefa Oberskiego, mieszczanina wąchockiego z własnych funduszy i miejscowego kamienia. Obok stoi drewniany krzyż z 1837 r. Powracamy do głównej drogi i skręcamy w prawo
62.3 po przejechaniu przez Marcinków dojeżdżamy do lasu i pętli autobusowej po prawej stronie, nadal jedziemy na wprost
64.3 przejeżdżamy przez most na rz. Żarnówce i po zakręcie w lewo zjeżdżamy przed tablicą graniczną Michałowa w gruntową drogę po prawej
65.2 ze skrzyżowania dróg leśnych udajemy się na wprost, krętą ścieżką donr. 6 po prawej stronie, wjeżdżamy do kompleksu leśnego Sieradowickiego Parku Krajobrazowego
45.7 mijamy po prawej wyjście niebieskiego szlaku pieszego od polany "Wykus"
46.8 skrzyżowanie z głdroga pożarowa nr. 8), skręcamy w prawo, droga po "kocich łbach", można wybrać piaszczyste pobocze
47.2 mijamy po lewej stronie mogiłę Bożeny Ludmiły Stefanowskiej ps. "Zjawa", żołnierza AK, poległej w czasie ostatniej tragicznej obławy w dniu 28.X.1943 r.
48.1 po prawej w odległości ok. 30 m od drogi mogiła partyzantó ze Zgrupowania "Ponury - Nurt"
48.4 po prawej stronie parking i dojście do polany z kapliczką, miejsca dorocznych uroczystości, nadal jedziemy główną drogą przez widoczne wzniesienie
49.8 po prawej stronie mijamy kolejną zbiorową mogiłę i wyjście z lasu szlaków niebieskieo i czarnego
50.4 na łuku drogi skręcamy w lewo, po prawej droga w las do ujęcia wody
51.2 skrzyżowanie z kamienistą drogą pożarową nr. 4 tzw. "Zuzelanką"po lewej, wiodącą do Mostek i po prawej drogą do zalewu "Lubianka" w Starachowicach - nadal jedziemy na wprost, na widoczną przed nami Jaźwińską Górę
54.3 wyjeżdżamy z lasu na skrzyżowanie w Ratajach, po prawej leśniczówka Węglów i 2 km asfaltowej drogi do Starachowic

AUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZDARZENIA WYNIKŁE PODCZAS PRZEMIERZANIA TEJ TRASY
aktualna pogoda dla tej trasy
informacje o trasie
Miejscowość docelowa:Bodzentyn
Dystans całkowity (km):68.3
Informacje dodatkowe:Z uwagi na zamknięcie terenu wzdłuż strzelnicy następuje zmiana przebiegu trasy między Michałowem a Szczepanowem!